.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

مدیر گروه کارشناسی معماری

مدیر گروه کارشناسی معماری

تاریخ: 1397/02/11 - 17:45


مدیر گروه مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

مهندس یاشار اصلانیان

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]