.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت دولتي

ارشد مديريت دولتي

تاریخ: 1397/02/17 - 03:56


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحي مدل مديريت بحران از طريق فرهنگ سازماني در دستگاه هاي دولتي (مطالعه موردي در سازمان هلال احمر استان زنجان ) 91381 1396/10/22    

13821210962001

1397/02/24

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950153717 جلال  غورقانلو
بررسي تاثير قابليتهاي سازماني بر تمايل به استفاده از اطلاعات فني و علمي : مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان 91381 1396/08/21   بدون مشاور كد گرفته شد

13821210962002

1397/03/12

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950151671 مقتدا علي محمدي
طراحی و اعتبار یابی الگوی استقرار مدیریت مشارکتی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 91381 1396/11/20    

13821042962001

1397/03/12

  محمد مجتبی زاده 950243308 مهدی ورقائی

 (ICT)بررسی نقش فناوری اطلاعات

استاندارد سازی سازمانی(ملطالعه موردی: شرکت مخابرات استان زنجان)

91381 1396/11/20   بدون مشاور كد گرفته شد

13821042962002

1397/03/21

نبی اله محمدی عباس بابایی 950025351 امیر تقی لو
عوامل تعیین کننده مشارکت مدیران در شکل گیری خط مشی 9610 1396/10/15    

13821210962006

1397/06/11

  مصطفی جعفری 950032542 رقیه اشرفی
تاثیر خط مشی گذاری عمومی بر فعالیت های کارآفرینی و رشد اقتصادی 10624 1396/10/20    

13821210962005

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 950291161 مسعود طالبی زاده
آسیب شناسی خط مشی های خصوصی سازی در ایران(مورد مطالعه وزرات ورزش و جوانان) 20814 1396/08/20    

13821210962004

1397/06/05

  نبی اله محمدی 950136908 محمدحسن توکلی
آسیب شناسی سپیاست گذاری ها و خط مشی گذاری های ارائه خدمات جدید در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 91381 1396/10/20    

13821210962003

1397/06/05

  امین میرزاپور 950158106 صفورا گنج خانلو
بررسی موانع خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در سیاست های بهداشت عمومی( مطالعه ای در : بیمارستان آیت الله موسوی استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821210962007

1397/06/13

 

 

اقدم محمدلو 950250209 معصومه محمدی
شناسایی عوامل موثر بر تقویت اعتماد عمومی شهروندان به دولت 91381 1396/10/20    

13821210962008

1397/06/13

  اقدم محمدلو 950115053 سحر صفری زنجانی مقدم
بررسی عوامل تعیین کننده مشارکت الکترونیکی در بلوغ دولت الکترونیک:( مورد مطالعه بیمه سلامت استان زنجان) 91381 1396/08/20    

13821210962009

1397/06/20

  امیر نجفی 950259169 سهیلا اسکندری
نقش خط مشی گذاری عقلایی در پیشگیری از بحران های سیاسی و اجتماعی 91381 1395/11/20    

13821210962010

1397/06/26

  سید فرشید جعفری پایبندی 950056602 ثریا بیگلری
بررسی تاثیر کاربرد تفکر سیستمی در دستیابی به اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر زنجان 91381 1397/01/20    

13821210962011

1397/06/26

  کمال میانداری 950001439 فاطمه کرمی
بررسی تا ثیر سیاست گذاری سازمانی بر انگیزش کارکنان ومشارکت انها در اهداف سازمانی بیمارستان امام حسین ع زنجان  91381 1396/     13821210971002.1397/09/18 نبی اله محمدی  نورالدین میرزایی 950228452 محمد جواد مرادی
بررسی تاثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفی حقوق شهروندی(با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران) 91381 1396/11/20    

13821210971003

1397/10/03

نبی اله محمدی فرشید جعفری پابندی 950088283 الهام رحمانی واحد
ارزیابی عوامل موثر بر پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی شعبه یک زنجان با تکنیک دلفی 93181 1397/01/20    

13821210971004

1397/10/06

  نبی اله محمدی 950224026 سهیلا محمدی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی