ارشد مديريت دولتي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت دولتي

ارشد مديريت دولتي

تاریخ: 1397/02/17 - 00:58


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحي مدل مديريت بحران از طريق فرهنگ سازماني در دستگاه هاي دولتي (مطالعه موردي در سازمان هلال احمر استان زنجان ) 91381 1396/10/22    

13821210962001

1397/02/24

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950153717 جلال  غورقانلو
بررسي تاثير قابليتهاي سازماني بر تمايل به استفاده از اطلاعات فني و علمي : مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان 91381 1396/08/21   بدون مشاور كد گرفته شد

13821210962002

1397/03/12

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950151671 مقتدا علي محمدي
طراحی و اعتبار یابی الگوی استقرار مدیریت مشارکتی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 91381 1396/11/20    

13821042962001

1397/03/12

  محمد مجتبی زاده 950243308 مهدی ورقائی

 (ICT)بررسی نقش فناوری اطلاعات

استاندارد سازی سازمانی(ملطالعه موردی: شرکت مخابرات استان زنجان)

91381 1396/11/20   بدون مشاور كد گرفته شد

13821042962002

1397/03/21

نبی اله محمدی عباس بابایی 950025351 امیر تقی لو
عوامل تعیین کننده مشارکت مدیران در شکل گیری خط مشی 9610 1396/10/15         نبی اله محمدی 950032542 رقیه اشرفی
تاثیر خط مشی گذاری عمومی بر فعالیت های کارآفرینی و رشد اقتصادی 10624 1396/10/20         ابوالفضل مقدم 950291161 مسعود طالبی زاده
آسیب شناسی خط مشی های خصوصی سازی در ایران(مورد مطالعه وزرات ورزش و جوانان) 20814 1396/08/20         نبی اله محمدی 950136908 محمدحسن توکلی

 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی