.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت دولتي

ارشد مديريت دولتي

تاریخ: 1397/02/17 - 06:40


 

فرم الف

 

 

 مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحي مدل مديريت بحران از طريق فرهنگ سازماني در دستگاه هاي دولتي (مطالعه موردي در سازمان هلال احمر استان زنجان ) 91381 1396/10/22    

13821210962001

1397/02/24

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950153717 جلال  غورقانلو
بررسي تاثير قابليتهاي سازماني بر تمايل به استفاده از اطلاعات فني و علمي : مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان 91381 1396/08/21   بدون مشاور كد گرفته شد

13821210962002

1397/03/12

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 950151671 مقتدا علي محمدي
طراحی و اعتبار یابی الگوی استقرار مدیریت مشارکتی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 91381 1396/11/20    

13821042962001

1397/03/12

  محمد مجتبی زاده 950243308 مهدی ورقائی

 (ICT)بررسی نقش فناوری اطلاعات

استاندارد سازی سازمانی(ملطالعه موردی: شرکت مخابرات استان زنجان)

91381 1396/11/20   بدون مشاور كد گرفته شد

13821042962002

1397/03/21

نبی اله محمدی عباس بابایی 950025351 امیر تقی لو
عوامل تعیین کننده مشارکت مدیران در شکل گیری خط مشی 9610 1396/10/15    

13821210962006

1397/06/11

  مصطفی جعفری 950032542 رقیه اشرفی
تاثیر خط مشی گذاری عمومی بر فعالیت های کارآفرینی و رشد اقتصادی 10624 1396/10/20    

13821210962005

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 950291161 مسعود طالبی زاده
آسیب شناسی خط مشی های خصوصی سازی در ایران(مورد مطالعه وزرات ورزش و جوانان) 20814 1396/08/20    

13821210962004

1397/06/05

  نبی اله محمدی 950136908 محمدحسن توکلی
آسیب شناسی سپیاست گذاری ها و خط مشی گذاری های ارائه خدمات جدید در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 91381 1396/10/20    

13821210962003

1397/06/05

  امین میرزاپور 950158106 صفورا گنج خانلو
بررسی موانع خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در سیاست های بهداشت عمومی( مطالعه ای در : بیمارستان آیت الله موسوی استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821210962007

1397/06/13

 

 

اقدم محمدلو 950250209 معصومه محمدی
شناسایی عوامل موثر بر تقویت اعتماد عمومی شهروندان به دولت 91381 1396/10/20    

13821210962008

1397/06/13

  اقدم محمدلو 950115053 سحر صفری زنجانی مقدم
بررسی عوامل تعیین کننده مشارکت الکترونیکی در بلوغ دولت الکترونیک:( مورد مطالعه بیمه سلامت استان زنجان) 91381 1396/08/20    

13821210962009

1397/06/20

  امیر نجفی 950259169 سهیلا اسکندری
نقش خط مشی گذاری عقلایی در پیشگیری از بحران های سیاسی و اجتماعی 91381 1395/11/20    

13821210962010

1397/06/26

  سید فرشید جعفری پایبندی 950056602 ثریا بیگلری
بررسی تاثیر کاربرد تفکر سیستمی در دستیابی به اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر زنجان 91381 1397/01/20    

13821210962011

1397/06/26

  کمال میانداری 950001439 فاطمه کرمی
بررسی تا ثیر سیاست گذاری سازمانی بر انگیزش کارکنان ومشارکت انها در اهداف سازمانی بیمارستان امام حسین ع زنجان  91381 1396/     13821210971002.1397/09/18 نبی اله محمدی  نورالدین میرزایی 950228452 محمد جواد مرادی
بررسی تاثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفی حقوق شهروندی(با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران) 91381 1396/11/20    

13821210971003

1397/10/03

نبی اله محمدی فرشید جعفری پابندی 950088283 الهام رحمانی واحد
ارزیابی عوامل موثر بر پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی شعبه یک زنجان با تکنیک دلفی 93181 1397/01/20    

13821210971004

1397/10/06

  نبی اله محمدی 950224026 سهیلا محمدی
بررسی تاثیر کیفیت خط مشی گذاری عمومی بر اعتماد و پاسخگویی سازمانی  97922 1397/09/21    

13821042972002

1398/02/19

  نبی اله محمدی  960083036 داوود نجفی 
تاثیر سیاست های ارزیابی عملکرد دولت ومشارکت شهروندان بر بهبود عملکرد زیست محیطی .مطالعه ای در اداره استانداری زنجان  97620 1397/06/20    

13821042972001

1398/02/15

علی منصوری  نبی اله محمدی  950150394 حمید محرمی 
بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری در استانداری زنجان با نقش میانجی توسعه فناوری ارتباطات واطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک  4558 1397/11/23    

13821042972003

1398/02/22

  نبی اله محمدی  960251875 زهرا نیکخواه 
بررسی تا ثیر خط مشی گذاری عمومی برفرهنگ سازمانی واستراتژی ارتباطی  97960 1397/09/20         نبی اله محمدی  960120875 حمید رضا دخاتمی 
بررسی تاثیر خط ومشی ها یفرهنگی و مسئولیت اجتماعی برآگاهی و مشارکت سیاسی   4501 1397/09/20    

13821042972007

1398/03/01

نبی اله محمدی همادرودی 960124359 سمیرا بیگلری 
بررسی تاثیر کیفیت خط مشی گذاری عومی بر اعتماد و پاسخگویی سازمانی  4501 1397/09/20    

13821042972003

1398/02/19

  نبی اله محمدی  9600833036 داوود نجفی 
بررسی نو آوری درسیاست های عمومی برایجاد شبکه های هوشمند دولت الکترونیک (مطالعه ای دربیمه ایران شهر زنجان) 97114 1397/09/23    

13821042972004

1398/02/22

  نبی اله محمدی 960077520 داریوش لطفی
ارزیابی مولفهئ های حاکمیت خوب در خط مشی های عمومی ایران  4501 1397/09/20    

13821042972005

1398/02/22

  نبی اله محمدی  960273687 مریم در گاهی 
بررسی خط مشی های دولت الکترونیک برسلامت نظام اداری با نفش میانجی فرهنگ ملی(مطالعه موردی:شرکت برق شهرزنجان) 97114 1397/09/22    

13821042972006

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم 950008835 ناهید حیدری
بررسی تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان با اثر بخشی ارتباطات وعملکرد فرانقش در ستاد محرومیت زدایی کل کشور 558 1397/11/23    

13821042972008

1398/03/12

  همادرودی 96003947 پیمان بیگدلی
تاثیر رهبری ،جوسازمانی حمایتی وکار معنادار بررضایت شغلی وسلامت روانشناختی با توجه به نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان قزوین 558 1397/11/23    

13821042972009

1398/04/16

  همادرودی 960259745 علی فروغی
آسیب شناختی خط مش گذاری عمومی در بخش کشاورزی 96169 1397/02/30    

13821042972010

1398/04/19

نبی اله محمدی فرشته لطفی زاده 950016833 طاهره مصطفوی
بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر سیاستهای حقوق ودستمزد کارفرمایان 558 1398/06/17    

13821042972011

1398/06/17

  نبی اله محمدی 960062574 آیت علوی
 تبین مشکلات وتنگاهای اجرای خط مشی عمومی دراداره کل بهزیستی اس مدل مدیریت منابع انسانی ناب در شورای اسلامی شهر تهران تان زنجان  55968 1397/11/23    

13821042972012

1398/06/21

  ابوالفضل مقدم 960065028 علی مهری
 مدل مدیریت منابع انسانی ناب در شورای اسلامی شهر تهران  961020 1396/10/20    

13821257981001

1398/07/13

نبی اله محمدی  همادرودی غلامرضا معمارزاده 940427579 دل ناز حلواچی زاده
 بررسی تاثیر سیباستهای عمومی وامنیت اجتماعی بر سلامت محیطی دانشجوبان مدیریت دولتی دانشگاه آزاد زنجان  524 1398/02/01    

13821042981002

1398/10/11

  ابوالفضل مقدم 950065930 مهدی روحانی

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی