.::. معاونت پژوهشی .::.

امور اختراعات

کلیه اطلاعات مربوط به اختراعات را در این صفحه دنبال کنید

تاریخ: 1397/02/17 - 10:13


1- بخشنامه ضوابط حمایت از اختراعات و نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی شماره 196825 /70  به تاریخ 89/5/26

2- آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامی به شماره70/27051   مورخ 14/4/ 95