.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

تاریخ: 1397/02/27 - 03:58


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسي تاثير نهادها و جهاني شدن بر توسعه مالي 9609 1396/09/20    

13821245962001

1397/02/29

علي محمدي اشكان رحيم زاده 950101038 سجاد ذوالفقاري
تاثیر توانایی مدیریت بر کنترل محمدودیت های مالی در دوره بحران مالی 9606 1396/06/20    

13821245962002

1397/03/22

علی بیات بهزاد قربانی 950122026 کبری احمدی
رابطه بین سرمایه گذاری مضاعف نااطمینانی تورم و بیش اعتمادی 9609 1396/09/20    

13821245962003

1397/04/10

  علی بیات 950185841 ایرج روحی فر
بررسی تاثیر ضعف در کنترلهای مالی بر کیفیت سود شرکتهای دارای درماندگی مالی 9609 1396/09/20    

13821245962007

1397/06/17

  رامین جعفری علمداری 950199366 فاطمه نوروزی
بررسی تاثیر توسعه مالی اقتصادی و نهادی بر کیفیت محیط زیست ایران 9611 1396/11/20    

13821245962005

1397/06/11

  اشکان رحیم زاده 950240280 لیلا محمدی مغانی
بررسی تاثیر ظرفیت  نوآوری رقابت در کسب و کار و راهبردهای تکنولوزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای صنعتی 9611 1396/11/20    

13821245962006

1397/06/15

  محمد دالمنپور 950036811 محمد حبیبی
بررسی تاثیر کمک های مالی از نهادهای بین المللی بر رشد اقتصادی 9609 1396/09/20    

13821245971007

1397/10/05

  اشکان رحیم زاده 950015608 مهرداد علی اکبر زنجانی
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیل کننده ساختار مالکیت 9611 1396/11/20    

13821245962008

1397/06/24
 

  ابوالفضل شهرآبادی 950123719 رباب اسماعیلی
بررسي تاثير سطح آموزش مالي دانش آموزان بر عكس العمل هاي اقتصادي آنها 9609 1396/09/20    

13821245971001

1397/07/22
 

  مهدي محمدي 950145281 سينا شريعتي
عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی 9611 1396/11/20    

13821245971002

1397/08/06

علی بیات رامین جعفری علمداری 950153760 امیر امیری
تاثیر انگیزه و ویژگی هیئت مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی 9611 1396/11/20       علی بیات ابوالفضل شهرآبادی 950003127 عسل عالی زاده
بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و ریسک پذیری بانک ها 9609 1396/09/20       علی بیات حسین محمدی 950120173 مجتبی نجفلو
تاثیر ادغام سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد مالی شرکت از دیدگاه مدیریت دانش 9702 1397/02/20    

13821245971006

1397/09/08

علی بیات مهدی محمدی 950131183 جعفر قاسمی
نقش مشاوره مالی و ارتباطات دهان به دهان در ارتباط بین شخصیت سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سهام:(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) 9702 1397/02/20    

13821245971005

1397/09/05

  علی بیات 950231821 سعید رستم خانی
تاثیر محدودیت های مالی بر ریسک ریزش قیمت اتی سهام با در نظر گرفتن اقلام تعهدی  9702 1397/02/20     13821255971001.1397/10/04   مهدی محمدی  950300061 میلاد محمدی 
بررسی تاثیر کیفیت کارکنان بر کیفیت گزارشگری مالی   9609 1396/09/20    

13821245971011

1397/10/24

  بهزاد قربانی 950076320 بهنام نجفی
بررسی رابطه بین قدرت بازار و نقدینگی و دارایی بانک(مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 9611 1396/11/20       علی بیات حسین محمدی 950309259 سهیلا شیخ محمدی
بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر تامین نقدینگی، محدودیت مالی و اجتناب از انحصار 9611 1396/11/20    

13821245971012

1397/10/25

  علی بیات 950138269 سمانه اسکندری
بررسی تاثیر قابلیت های نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی با تاکید بر نقش واسطه ای ایفای تعهدات زیست محیطی 9611 1396/11/20         علی بیات 950193128 پری ناز کریمی
عارضه یابی سیستم مالی سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای اجرائی به منظور ارتقا و بهینه سازی آن 9702 1397/02/20    

13821245971015

1397/10/28

  محمد دالمن پور 950285260 مسعود آوجی
تاثیر کیفیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی و ورشکستگی شرکت ها 9611 1396/11/20       علی بیات محمد دالمن پور 950088183 مجید سعادتی
بررسی تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رفتار سود سهامبا تاکید بر نقش مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9706 1397/06/10    

13821245971008

1397/10/18

علی بیات بهزاد قربانی 950254126 امیر آذرخش
بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر افشای مدیریت ریسک در شرکت های تولیدی بورس اوراق بهاددار تهران 9705 1397/05/20    

13821245971009

1397/10/19

  مهدی محمدی 950213960 امیر مقدمی
افشای دواطلبانه و نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9611 1396/11/20    

13821245971010

1397/10/23

  وهاب رستمی 950256380 اصغر پرویزی
تحلیل تاثیر شم تجاری مدیران بر عملکرد بانک های خصوصی استان زنجان 91381 1397/03/20    

1382127097100

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 930714097 مهدی تاران
بررسی تاثیر شایستگی و تکرار خرید بر دانش درک هزینه های وام های شخصی با تاکید بر نقش واسطه ای سواد مالی 9610 1396/10/20    

13821245971013

1397/10/26

  علی محمدی  950237133 سپیده عبدی
بررسي تاثير چارچوب قانونبژي و مدل نظارتي بازار سرمايه در جهت تقويت تامين مالي بنگاه 9702 1397/02/20    

13821245971016

1397/10/30

  علي محمدي 950175633 جواد مرادي
اثرات انگيزشي اعتبار مالياتي هزينه هاي تحقيق و توسعه بر روي فعاليتهاي سرمايه گذاري شركت هايبا فناوري بالا 9611 1396/11/20     13821245972006.1397/12/22   علي بيات 950220048 الهام دولت ياري
بررسي تاثير اهرم  مالي بر عملكرد مالي شركت هاي داخلي گرا  و بين المللي گرا  در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1397/03/30    

13821270971005

1397/11/01

  نبي اله محمدي 940194527 عليرضا نصيري
بررسی تا ثیروبژیگی های فردی وسازمانی کمیته حسابرسی برانتخاب های گزارشگری مالی . 9705 1397/05/20     13821245971017.97/11/09   مهدی محمدی  950497473 افشین نصیری 
تاثیرانگیزه وویژگی هیئتمدیره براجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی   9611 1396/11/20     13821245971018.1397/11/11 علی بیات  ابوالفضل شهرابادی  950003127 عسل عالی زاده 
حسابداری ارزش  منصفانه وصحت پیش بینی تحلیل گران  9611 1396/11/20     13821245972000.1398/02/02   علی بیات  950166803 سارا محمدی 
تاثیر جهت گیری بازاربرنواوری وعملکرد کسب وکار در صنعت خودرو سازی. 9611 1396/11/20     13821245972002.1397/11/24   ارشد فرهمندیان  950305593 الهامه عابدینی 
بررسی تا ثیر کیفیت نیروی کار براهرم مالی وساختار سرمایه  9702 1397/02/20     13821245972004   علی بیات  950284018 سمیه عبدی 
بررسی تاثیر شاخص های نمایندگی برسیاست استقراض شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  9612 1396/12/20     13821245972005.97/12/16   بهزاد قربانی  950509112 شیوا نظری 
تاثیر میانجی گری نواوری اکتشافی در رابطه بین برونسپاری جهانی وعملکرد مالی شرکت با تعدیلگری قابلیت ارتباطی  9610 136/10/20     13821245972008.1398/01/21   علی محمدی  950221648 مهدی اسدی 
تاثیر واسطه های احتمالی جهت پایداری شرکت بر کسب مزیت رقابتی وعملکرد مالی . 9702 1397/02/20     1382124597010.1398/02/04   علی محمدی  950192287 زهرا الماسی
بررسی عوامل درون سازمانی موثر در سلامت نظام مالی و تاثیر آن بر عملکرد مالی در سازمان بهزیستی استان زنجان 9710 1397/10/20    

13821245972011

1398/02/08

  اشکان رحیم زاده 950033665 حکمت اله دولتیاری
تاثیر سرمایه انسانی حسابرس وتحریف مالی درشرکنهای داروسازی   9710 1397/10/20    

13821245972013

1398/02/26

  علی محمدی 950221007 علی ملکی
تاثیر انعطاف پذیری سازمانی بر عملکردمالی 97011 1397/11/15    

138212459720

1398/02/30

  علی محمدی 960023687 فرشته توحیدلو
رابطه بین چابکی بازار یابی وعملکرد مالی درسطوح مختلف آشفتگی بازار 97011 1397/11/15    

13821245972016

1398/02/30

  علی محمدی 960071205 مریم حاتمی
بررسی تاثیر ناکارآمدی کنترل های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی برارزیابی کنترل داخلی حسابرسان داخلی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9608 1397/08/20    

13821245972017

1398/02/31

  علی محمدی 950512261 الهام بیات
رابطه بین تامین خارجی،درآمد وریسک عملیاتی (مطالعه ای در بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران) 9706 1397/06/11    

13821245972018

1398/03/01

  علی محمدی 950045265 مجیدرزاقی
تصمیمات تامین مالی در شرکت های با مالکیت خانوادگی 9408 1394/08/20    

13821245972019

1398/03/19

  علی بیات 920608183 سیده آذین جعفری
 بررسی تاثیر مدیریت هزینه های استراتژیک بر عملکرد بر عملکرد مالی با تاکیدبر نقش هزینه طرحهای زیست محیطی مطالعه ای در شرکت مهندسی تحقیقاتی فلزات غیرآهنی زنجان  91381 1394*/06/21    

13821245972022

1398/04/09

  فریدون خادم 910635893 منیژه اسد پناهی
 بررسی تاثیر هزینه های تحقیق وتوسعه بررابطه میان مسئولیت اجتماعی شرکتها ومدیریت سود واقعی  97011 1397/11/15    

13821245972023

1398/04/16

  مهدی محمدی 960065152 رضا خدایی
مطالعه ساختار مالکیت روی رابطه بین ریسک پذیری وعملکرد شرکت 97011 1397/11/15    

13821245972025

1398/04/27

  علی محمدی 960064410 کبری تقی لو
بررسی رابطه بین قدرت بازار و نقدینگی ودارایی بانک مطالعه موردی بانک های پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار 9611 1396/11/20    

13821245972028

1398/06/09

  دکتر علی بیات 950309259 سهیلا شیخ محمدی
 ارزیابی ک//رایی نسبی شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک SBM  558 1397/11/23    

13821270981001

 

1398/07/14 علی منصوری 940230537 محسن خدائی
 تاثیر بیش اطمینانی مدیران برکارایی سرمایه گذاری بادرنظر گرفتن نقش تامین مالی داخلی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  9712 1397/12/02    

13821245981001

1398/09/11

  علی محمدی 960041729 محمدهادی ملکی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی