ارشد مديريت مالي - گرايش مالي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

تاریخ: 1397/02/27 - 00:57


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسي تاثير نهادها و جهاني شدن بر توسعه مالي 9609 1396/09/20    

13821245962001

1397/02/29

علي محمدي اشكان رحيم زاده 950101038 سجاد ذوالفقاري
تاثیر توانایی مدیریت بر کنترل محمدودیت های مالی در دوره بحران مالی 9606 1396/06/20    

13821245962002

1397/03/22

علی بیات بهزاد قربانی 950122026 کبری احمدی
رابطه بین سرمایه گذاری مضاعف نااطمینانی تورم و بیش اعتمادی 9609 1396/09/20    

13821245962003

1397/04/10

  علی بیات 950185841 ایرج روحی فر
بررسی تاثیر ضعف در کنترلهای مالی بر کیفیت سود شرکتهای دارای درماندگی مالی 9609 1396/09/20         رامین جعفری علمداری 950199366 فاطمه نوروزی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی