.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

ارشد مديريت مالي - گرايش مالي

تاریخ: 1397/02/27 - 15:49


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسي تاثير نهادها و جهاني شدن بر توسعه مالي 9609 1396/09/20    

13821245962001

1397/02/29

علي محمدي اشكان رحيم زاده 950101038 سجاد ذوالفقاري
تاثیر توانایی مدیریت بر کنترل محمدودیت های مالی در دوره بحران مالی 9606 1396/06/20    

13821245962002

1397/03/22

علی بیات بهزاد قربانی 950122026 کبری احمدی
رابطه بین سرمایه گذاری مضاعف نااطمینانی تورم و بیش اعتمادی 9609 1396/09/20    

13821245962003

1397/04/10

  علی بیات 950185841 ایرج روحی فر
بررسی تاثیر ضعف در کنترلهای مالی بر کیفیت سود شرکتهای دارای درماندگی مالی 9609 1396/09/20    

13821245962007

1397/06/17

  رامین جعفری علمداری 950199366 فاطمه نوروزی
بررسی تاثیر توسعه مالی اقتصادی و نهادی بر کیفیت محیط زیست ایران 9611 1396/11/20    

13821245962005

1397/06/11

  اشکان رحیم زاده 950240280 لیلا محمدی مغانی
بررسی تاثیر ظرفیت  نوآوری رقابت در کسب و کار و راهبردهای تکنولوزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای صنعتی 9611 1396/11/20    

13821245962006

1397/06/15

  محمد دالمنپور 950036811 محمد حبیبی
بررسی تاثیر کمک های مالی از نهادهای بین المللی بر رشد اقتصادی 9609 1396/09/20         اشکان رحیم زاده 950015608 مهرداد علی اکبر زنجانی
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیل کننده ساختار مالکیت 9611 1396/11/20    

13821245962008

1397/06/24
 

  ابوالفضل شهرآبادی 950123719 رباب اسماعیلی
بررسي تاثير سطح آموزش مالي دانش آموزان بر عكس العمل هاي اقتصادي آنها 9609 1396/09/20    

13821245971001

1397/07/22
 

  مهدي محمدي 950145281 سينا شريعتي
عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی 9611 1396/11/20    

13821245971002

1397/08/06

علی بیات رامین جعفری علمداری 950153760 امیر امیری
تاثیر انگیزه و ویژگی هیئت مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی 9611 1396/11/20       علی بیات ابوالفضل شهرآبادی 950003127 عسل عالی زاده
بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و ریسک پذیری بانک ها 9609 1396/09/20       علی بیات حسین محمدی 950120173 مجتبی نجفلو
تاثیر ادغام سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد مالی شرکت از دیدگاه مدیریت دانش 9702 1397/02/20    

13821245971006

1397/09/08

علی بیات مهدی محمدی 950131183 جعفر قاسمی
نقش مشاوره مالی و ارتباطات دهان به دهان در ارتباط بین شخصیت سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سهام:(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) 9702 1397/02/20    

13821245971005

1397/09/05

  علی بیات 950231821 سعید رستم خانی
تاثیر محدودیت های مالی بر ریسک ریزش قیمت اتی سهام با در نظر گرفتن اقلام تعهدی  9702 1397/02/20         مهدی محمدی  950300061 میلاد محمدی 
بررسی تاثیر کیفیت کارکنان بر کیفیت گزارشگری مالی   9609 1396/09/20         علی بیات  950076320 بهنام نجفی
بررسی رابطه بین قدرت بازار و نقدینگی و دارایی بانک(مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 9611 1396/11/20       علی بیات حسین محمدی 950309259 سهیلا شیخ محمدی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی