.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد شیمی دارویی

ارشد شیمی دارویی

تاریخ: 1397/03/19 - 05:32


فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

تهیه و شناسایی طیفی ترکیبات مدل برای پیش دارو شامل قطعه فسفرآمیدی با فرمول عمومی

 (P(X)[OR]3-y[NR1R2]y، X= O، S؛y= 1، 2 و 3)

9668 96/12/15    

13830328962006

97/6/15

ناهید شجری فهیمه صباغی                                         950103092 سمانه حسنی
بررسی سنتز ترکیبات نیترونی با استفاده از نوکلئوفیل های متعدد 9668 96/12/15    

13830328962001

97/4/24

رضا شاپوری پروین اسکندری  950177977

زهرا

باقر آبادی

سنتز مشتقات ایزوکسازول ها با استفاده از واکنش چند جزئی اتیل استواستات در فاز جامد و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها 9668 96/12/15    

13830328962002

97/4/24

رضا شاپوری علیرضا کاظمی زاده 950109800 سیده سپیده کاظمی

تهیه و ارزیابی نانوذرات لیپیدی از لیپید اسید استئاریکاصلاح شده با لایزین جهت انتقال داروی ضد سرطان اپی روبیسین

9668 96/12/15    

13830328962003

97/6/10

مجتبی صلوتی پروانه پاکروان 9950077663 پروانه بیات

سنتز ترکیبات آلیبا استفاده از واکنش های چند جزئی 1، 2، 3، 6- تترا هیدرو فتالیمید با بتا دی کتون ها و بررسی برهمکنش آن با نانو لوله تک دیواره در گستره ای از دما و حلال با استفاده از روش های مکانیک مولکولی و روش های مونت کارلو

9668 96/12/15    

13830328962005

97/6/13

حوریه یحیایی ناهید شجری 950160834 شبنم صابری بیرون

بررسی اتصال داروی ضد سرطان میتوتان به

SWNT

از طریق شبیه سازی مونت کارلو و
محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی

9668 96/12/15    

13830328962004

97/6/13

ناهید شجری حوریه یحیائی 950168291 نازیلا رحمتیان
           

   

            
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی