.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت ورزشي

ارشد مديريت ورزشي

تاریخ: 1397/03/27 - 02:11


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

شناسایی و طبقه بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان زنجان و ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع آنها

96107 1396/10/06    

13821422962001

1397/05/03

دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950215221

احسان نصیری

بررسی رابطه برخی از سبک های رهبری با وفاداری مشتریان و بهره‌وری باشگاه های ورزشی در شهر زنجان

96107 1396/10/06    

13821422962002

1397/05/04

------ دکتر آتوسا تیموری

950299112

امید فرهادی

تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی در شهر زنجان

96107 1396/10/06    

13821422962003

1397/05/04

------- دکتر آتوسا تیموری

950173795

جعفر رضایی

اولویت بندی برخی عوامل موثر بر ایمنی و بهداشت تجهیزات و اماکن سرپوشیده ورزشی شهر زنجان با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP

96107 1396/10/06    

13821422962004

1397/05/04

-------- دکتر آتوسا تیموری 950167364 سید سعید صمدی

بررسی برخی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه معلمان

96107 1396/10/06  

ظرفیت استاد راهنما پر است.1397/05/04

 

 

13821422962005

1397/06/13
 

------

دکتر حسین الهیاری

950270189

ابراهیم رضایی
رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان در شهر زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962011

 

1397/06/19

دکتر حسین اللهیاری دکتر آتوسا تیموری 950470459 سیده سوگل قریشی

رابطه سبک رهبری مربیان با میزان تنیدگی بازیکنان فوتسال شهرستان تکاب

96108 1396/12/16    

13821422962006

1397/06/19

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین اللهیاری 950270947 مهدی واعظ تکانتپه
رابطه نام تجاری لوازم و تجهیزات ورزشی کوهنوردی بر قصد خرید کوهنوردان (مطالعه موردی: استان زنجان) 96108 1396/12/16    

13821422962007

 

1397/06/19

 

------ دکتر آتوسا تیموری 950222380 حسین مقدم
مقایسه میزان تحقق اهداف درس تربیت بدنی پس از اجرای طرح تحول بنیادین بین پایه های دوره ابتدایی در شهر زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962008

 

1397/06/19

دکتر رضا صادقی دکتر آتوسا تیموری 950132541 محمود مرادی
بررسی برخی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نخبه استان زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962009

1397/06/19
 

----- دکتر آتوسا تیموری 950294624 نرگس رمضانی
ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت شغلی مدیران ورزشی شهرستان تکاب 96108 1396/12/16    

13821422962010

 

1397/06/19
 

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین اللهیاری 950286828 فرزاد ارجمند قوجور
بررسی رابطه سبک مدیریت با سلامت روانی مدیران ورزشی ادارات و سازمان های شهرستان بیجار 96108 1396/12/16    

13821422962012

1397/06/21
 

آتوسا تیموری حسین الهیاری 950216946 امیر نوروز
بررسی برخی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در استفاده از برندهای ورزشی(مطالعه موردی:فروشگاه های ورزشی شهر زنجان )  97110 97/04/18    

13821422971001

1397/09/18

 دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950002643 حمید  اوصالی 
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان زنجان با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی 97111 97/06/15    

13821422971002

1397/09/18

 

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین الهیاری 950269818 مجید مصطفوی
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان 96108 96/12/16     13821410971001 دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950056196 فاطمه سالارپور

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی