.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد روانشناسي ورزشي

ارشد روانشناسي ورزشي

تاریخ: 1397/03/27 - 03:18


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در زنان بسکتبالیست 96107 1396/10/06    

13821418962001

1397/05/08

دکتر مهدی رضا قلی زاده اکرم عتیقه چی 950121228 پریسا اربطی
تاثیردوازده هفته تمرینات ورزش باستانی بر انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی پسران کم توان ذهنی ۱۲ تا ۱۴ سال 96107 1396/10/06    

13821418962002

1397/05/08

دکتر آرش ترک سامنی دکتر حسین

محمدی ثانوی

950083738 سعید احمدی
تاثیر هشت هفته تمرینات آمادگی روانی بر میزان شیوع آسیب های ورزشی دختران والیبالیست آکادمی والیبال زنجان 96107 1396/10/06    

13821418962003

1397/05/08
 

دکتر سید حسین موسوی دکتر حسین

محمدی ثانوی

950231140 معصومه صمیمی فرد
اثر پنججلسه ایجاد فضای انگیزشی ادراک شده بر عملکرد در والیبالیستهای پسر نوجوان 96108 1396/12/16    

13821418962004

1397/06/21
 

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر حسین محمدی ثانوی 950127162 سعید قاسمی
ارتباط سرسختی ذهنی با اجرای مهارت شوت آزاد در پسران بسکتبالیست مبتدی جوان 96108 1396/12/16    

13821418962005

1397/06/21

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر حسین محمدی ثانوی 950174896 ارسلان باقری
بررسی رابطه بین تصویرسازی ذهنی و اضطراب رقابتی در  بسکتبالیست  ها و وشوکارهای دختر ۱۵ تا ۲۰ سال  97110 97/04/18    

13821418971001

1397/08/14

دکتر مهدی رضا قلیزاده دکتر سید حسین موسوی 950028403 رقیه همایون‌پور 
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی