.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش کارآفريني

ارشد مديريت بازرگاني- کارآفريني

تاریخ: 1397/04/28 - 23:53


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده قصد و نیت کارآفرینی(مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ابهر و قزوین) 91381 1396/08/20    

13821044962004

1397/06/10

  احمد نقیلو 950232812 ژاله افشاری
تاثیر هویت اجتماعی کارآفرینان بر عملکرد کسب و کار(مورد مطالعه: دانشجویان کارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962001

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950251697 آناهیتا کریمیان یوسفی
بررسی  نقش عوامل فردی و اجتماعی کارآفرینی در زنان سرپرست خانوار در زمینه صنایع غذایی در استان زنجان 91381 1396/10/20    

13821044962002

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950014940 لیدا صمیمی مقدم
تاثیر پویایی فن آوری بر گرایش به کارآفرینی با نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962003

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950289308 پروین رحیملو
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی سازمانی در ارتقای عملکرد سازمان(مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962005

1397/06/20

  فرامرز نیک سرشت 950098206 مینا قره داغی
بررسي نقش آموزش كارآفريني بر توسعه منابع انساني و كاركردهاي كارآفرينانه(مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو سهامي عام) 91381 1397/02/20    

13821044971001

1397/07/17

  نوالدين ميرزايي 950164774 مقصود نصيري
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در شعرستان زنجان 91381 1396/11/20       نبی اله محمدی فیروزه حاج علی اکبری 950089725 بهزاد پرویزی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی