ارشد مديريت بازرگاني - گرايش کارآفريني - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش کارآفريني

ارشد مديريت بازرگاني- کارآفريني

تاریخ: 1397/04/28 - 00:57


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده قصد و نیت کارآفرینی(مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ابهر و قزوین) 91381 1396/08/20         احمد نقیلو 950232812 ژاله افشاری
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی