.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش کارآفريني

ارشد مديريت بازرگاني- کارآفريني

تاریخ: 1397/04/28 - 08:54


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده قصد و نیت کارآفرینی(مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ابهر و قزوین) 91381 1396/08/20    

13821044962004

1397/06/10

  احمد نقیلو 950232812 ژاله افشاری
تاثیر هویت اجتماعی کارآفرینان بر عملکرد کسب و کار(مورد مطالعه: دانشجویان کارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962001

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950251697 آناهیتا کریمیان یوسفی
بررسی  نقش عوامل فردی و اجتماعی کارآفرینی در زنان سرپرست خانوار در زمینه صنایع غذایی در استان زنجان 91381 1396/10/20    

13821044962002

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950014940 لیدا صمیمی مقدم
تاثیر پویایی فن آوری بر گرایش به کارآفرینی با نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962003

1397/06/06

  فرامرز نیک سرشت 950289308 پروین رحیملو
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی سازمانی در ارتقای عملکرد سازمان(مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان) 91381 1396/10/20    

13821044962005

1397/06/20

  فرامرز نیک سرشت 950098206 مینا قره داغی
بررسي نقش آموزش كارآفريني بر توسعه منابع انساني و كاركردهاي كارآفرينانه(مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو سهامي عام) 91381 1397/02/20    

13821044971001

1397/07/17

  نوالدين ميرزايي 950164774 مقصود نصيري
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در شعرستان زنجان 91381 1396/11/20    

13821207971007

1397/09/29

نبی اله محمدی فیروزه حاج علی اکبری 950089725 بهزاد پرویزی
بررسی تاثیر نقش رویکرد کارآفرینی در توسعه فعالیتهای شرکتهای گردشگری(مطالعه ای در شرکتهای گردشگری استان زنجان) 91383 1397/03/30    

13821207971014

1397/10/23

عباس قنبری ابوالفضل مقدم 950101116 رضا پناهی
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني اجتماعي در شهرستان زنجان 91381 1397/01/30    

13821044971002

1397/10/30

نبي اله محمدي كامران يگانگي 950183267 مرتضي سخائي وطن
بررسي تاثير آآموزش هاي كارآفريني بر خودكارآمدي فعاليت هاي كارآفرينانه با تاكيد بر نقش سرمايه انساني در بين دنشجويان دانشگاه هاي شهر زنجان 91381 1397/03/20    

13821044971003

1397/11/01

نبي اله محمدي رضا پيرايش 950088473 پري زاد بابائي
بررسي تاثير كارآفريني جهت گيري بازار رويكرد مديريت دانش بر توليد سبز (پاك) و كسب مزيت رقابتي پايدار در شركت هاي كوچك و متوسط استان زنجان 91381 1397/0130    

13821044971004

1397/11/04

نبي اله محمدي رضا پيرايش 950095543 نرگس صيدي
ارائه مدل مفهومی جهت ایجاد کارآفرینی برای سالمندان 91381 1397/04/20     13821207972001.1397/11/14 نبی اله محمدی کامران یگانگی 950206368 عیسی نظری
تبین تاثیرظرفیت جذب برنواوری محصول محصول در شرکتهای تولیدی استان زنجان .مطاله ای در صنعت برق . 97174 1397/04/23     13821284972001.1398/02/08 ابوالفضل مقدم  ابوالفضل مقدم  960130791 محسن مروتی خمسی 
تبین تاثیررویکرد کارافرینانه در توسعه کسب وکارها.مطاله ای در شهر زنجان  97174 1397/04/22     13821284972002.1398/02/08 عباس قنبری  ابوالفضل مقدم  960276809 شهرام رضوی چمعلی 
                   
بررسی نیت وقصد کارافرینی دانشجویان مدیریت کارافرینی دانشگاه ازادزنجان براساس مدل یکپارچه ساختاری توسعه یافته  9711 1397/11/18    

13821284972004

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم  960278394 سمانه روزبان 
پیاده سازی نظام 5sدر دانشگاه آزاد اسلامی واحد .مورد کاوی ساختمان شهید دکتر مجید شهریاری زنجان  9711 1397/10/11         ارشد فرهمندیان  960015107 محمد رضا رستمخانی 
تاثیر هوشیاری کار افرینانه وشایستگی فردی بر رفتار کار افرینانه با تاکید بر نقش واسطه ای تمایل به کارافرینی وشخصیت پیشگامی . مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان . 971823 1397/08/23       علی محمدی  نبی اله محمدی  960065620 مرتضی علی محمدی 
جهت گیری کارآفرینی وعملکرد شرکت:نقش میانجی از کارایی وظیفه ای مورد مطالعه: شرکت پاکسان 501 1397/09/20    

13821044972002

1398/02/24

  محمددالمنپور 960037654 مرتضی محمودی
تاثیر ابتکارات کار آفرینی در ارتقائ خلاقیت و نو آوری (مطالعه ای در شرکت های کار آفرینی استان زنجان ) 9711 1397/11/11    

13821284972003

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم  960027163 پروانه کرمی 
بررسی رابطه بین بالنده سازی سرمیه های انسانی باعملکرد بانکی (مطالعه ای در شعب بانک تجارت شهر زنجان ) 971011 1397/10/11    

138213399720001

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم  960110666

سهراب نوری

 

بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی برنگرش کارآفرینی وقصد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان رشته کارآفرین دانشگاههای شهرزنجان 558 1397/11/23    

138210449772001

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم 960253526 محمدمهزیار زرینه
قابلیت های پویا ،توانایی خلاقیت ونو آوری وتاثیر آن برمزیت رقابت وعملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری کار آفرینانه   9711 1397/10/18    

13821284972005

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم 960076370 حمیدهادی
پیاده سازی نظام 5sدردانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان (مورد کاوی:ساختمان شهید دکتر مجید شهریاری)  9711 1397/10/11    

13821284972006

1398/02/26

  ارشد فرهمندیان 960015107 محمدرضارستم خانی
بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی ویادگیری برتوسعه بین المللی شرکت ها با نفش تعدیلگری تجربه کار افرینی (مورد مطالعه شرکت های کوچک ومتوسط) 558 1397/11/23    

13821044972003

1398/06/07

  ابوالفضل مقدم 960273596 علیرضا زاده رعیت
 تاثیر هوشیاری کارافرینانه وشایستگی فردی بررفتار کارآفرینانه باتاکید برنقش واسطه ای تمایل به کارآفرینی وشخصیت پیشکامی (مطالعه ای درشرکت های کوچک ومتوسط شهرستان زنجان)  97823 1397/08/23    

13821044972004

1398/06/21

  ابوالفضل مقدم 960065620 مرتضی علی محمدی
تاثیر هشیاری کار آفرینانه و شایستگی فردی بر رفتار کارآفرینانه با تاکید بر نقش واسطه ای تمایل به کار آفرینی و شخصیت پیشگامی (مطالعه ای درشرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان *971823 1397/08/23    

13821044972004

1398/06/21

  دکتر نبی محمدی 960065620 مرتضی علی محمدی

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی