.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

رؤیایت را آزاد انتخاب کن!

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، برای رشته های فنی و مهندسی در نیمسال تحصیلی جدید بدون کنکور دانشجو می پذیرد

تاریخ: 1397/05/25 - 06:13


دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، برای رشته های فنی و مهندسی در نیمسال تحصیلی جدید (پاییز 97) بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

ثبت نام سریع و آنلاین بدون کنکور هم اکنون در وبسایت زیر :

 

www.azmoon.org

 

 

 

 

 

رؤیایت را آزاد انتخاب کن!

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]