.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الکترونيک

ارشد مديريت بازرگاني - تجارتالکترونيک

تاریخ: 1397/06/05 - 06:07


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش اعتماد در کسب و کار: مطالعه ای در شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان زنجان 97215 1397/02/15    

13821046962001

1397/06/11

  یداله رجائی 950002136 نرگس معبودی فرد زنجانی
بررسی تاثیر عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط : مطالعه ای در شهرک صنعتی شماره 2 زنجان 97215 1397/02/15    

13821046962002

1397/06/11

  یداله رجائی 950116594 ساینا صمدزاده
تاثیر حفظ حریم خصوصی بر اعتماد مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 96095 1396/09/15    

13821046962003

1397/06/11

  محمد دالمن پور 950262931 بهزاد کنکانی
تاثیر عوامل سازمانی و محیطی بر پذیرش تجارت الکترونیک  با تعدیلگری اعتماد درک شده در نمایندگی های فروش خودرو شهر تبریز 96012 1396/12/15    

13821046971001

1397/07/15

 

  احمد نقیلو 950233987 شبنم لایقی مقدم
تاثیرشباهت های مشتری .درک مشتری واعتمادمشتری برقصدخریدازشبکه های  .اجتماعی  96012 96/12/15         عباس قنبری  950139730 ارش بیات 
بررسی تا ثیر ارزیابی محصول توسط متریان واعتماد انها بر تمایل به تکرار خرید وترفیع محصول در محیط تجارت الکترونیک . مورد مطاله . صنایع دستی استان زنجان . 96012 136/12/15         نبی اله محمدی  950105068 حمید بیات
تاثیر ارزیابی محصولات توسط مصرف کننده و اعتماد بر قصد خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک(مطالعه موردی: سایت های ترب و دیجی کالا) 96012 1396/12/15    

13821207971004

1397/09/07

  هما درودی 950082261 میثم نعمت

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی