.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الکترونيک

ارشد مديريت بازرگاني - تجارتالکترونيک

تاریخ: 1397/06/05 - 05:24


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش اعتماد در کسب و کار: مطالعه ای در شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان زنجان 97215 1397/02/15    

13821046962001

1397/06/11

  یداله رجائی 950002136 نرگس معبودی فرد زنجانی
بررسی تاثیر عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط : مطالعه ای در شهرک صنعتی شماره 2 زنجان 97215 1397/02/15    

13821046962002

1397/06/11

  یداله رجائی 950116594 ساینا صمدزاده
تاثیر حفظ حریم خصوصی بر اعتماد مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 96095 1396/09/15    

13821046962003

1397/06/11

  محمد دالمن پور 950262931 بهزاد کنکانی
تاثیر عوامل سازمانی و محیطی بر پذیرش تجارت الکترونیک  با تعدیلگری اعتماد درک شده در نمایندگی های فروش خودرو شهر تبریز 96012 1396/12/15    

13821046971001

1397/07/15

 

  احمد نقیلو 950233987 شبنم لایقی مقدم
تاثیرشباهت های مشتری .درک مشتری واعتمادمشتری برقصدخریدازشبکه های  .اجتماعی  96012 96/12/15    

13821207971008

1397/10/02

  عباس قنبری  950139730 آرش بیات 
بررسی تا ثیر ارزیابی محصول توسط متریان واعتماد انها بر تمایل به تکرار خرید وترفیع محصول در محیط تجارت الکترونیک . مورد مطاله . صنایع دستی استان زنجان . 96012 136/12/15    

13821207971009

1397/10/06

  نبی اله محمدی  950105068 حمید بیات
تاثیر ارزیابی محصولات توسط مصرف کننده و اعتماد بر قصد خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک(مطالعه موردی: سایت های ترب و دیجی کالا) 96012 1396/12/15    

13821207971004

1397/09/07

  هما درودی 950082261 میثم نعمت
بررسی رابطه بین بازدهی دارائی های مالی(طلا.زمین.مسکن.سهام.ارز(  و تورم بر حجم و ترکیب سپرده های بانکی در ایران 97213 1397/07/26    

13820915971007

1397/10/10

  احمد نقیلو 950123368 غفور حمیدی
سنجش تاثیر سهولت استفاده، دیدگاه اجتماعی، سودمندی، اعتماد و ریسک بر استفاده از برنامه موبایل بانک در بانک سینا 96012 1396/12/15    

13820915971002

1397/10/19

  نبی اله محمدی 950269544 رسول زلفخانی
امکان چابکی کارکنان با استفاده از رسانه اجتماعی سازمانی با نقش میانجی شرایط روان شناختی کارکنان 97215 1397/02/15    

13821046971003

1397/10/2

  یداله رجایی 950270550 مچید کلانتری
بررسی تاثیر منابع تجارت الکترونیک بر سرمایه گذاری صادرات از طریق قابلیت های بازارتجارت الکترونیک توزیع کارایی ارتقا کارایی و عملکرد تجارت الکترونیک مطالعه ای  در شرکتهای تولید شمش سرب و روی ایران 9715 1397/04/15    

13820915971012

1397/10/24

  یداله رجایی 950074222 محمد اکبری کلوچه
بررسی تاثیر وابستگیئ چامعه بر رفتار تبلیغات دهان به دهان آنلاین با تاکید بر نقش واسطه ای ماندگاری مشتری:مطالعه ای در بانک مهر اقتصاد استان زنجان 96156 1396/12/15    

13821207971015

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 950098555 حمید محبوبی
تاثير فرهنگ ملي و اعتماد مصرف كننده بر قابليت اعتماد در تجارت الكترونيك 96012 1396/12/15    

138212046971004

1397/10/30

  جوادناصريان 950023685 ندا حاتمي
گی های تجارتالکترونیک ،درک ازپلت فرم واعتماد بر پذیرش تجارت الکترونیکتاثیر ویژی 96161 1396/12/13    

13821254972007

1398/02/18

  محمددالمنپور 950076923 روح اله تقی لو
بررسی نقش سن مشتریان (بالای 55سال)درپذیرش موبایل بانک دربانک رفاه استان زنجان  96170 1397/03/03    

13821046972002

1398/02/26

  همادرودی 950232059 سعیده طحان
 سنجشی درادراک مصرف کننده از فعالیتهای بازار یابی رسانه های اجتماعی در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)  97215 91397/02/15    

13821046972001

1398/02/26

  همادرودی 950217681 مریم حسنی
تاثیر ضمانت های خاص فروشندگان وبررسی مشتری برقصد خرید با میانجیگری اعتماد سازی واعتماد به صلاحیت در فروشگاه های مجازی ایران 97215 1397/02/15    

1382046972003

1398/03/05

  محمددالمنپور 950057275 نسرین محمدی
تعیین شاخص های موثر دردولت نوآور واولویت بندی آن ها وتاثیر آن در تجارت الکترونیک 96012 1396/11/15    

13821046972004

1398/03/12

  همادرودی 950013907 حسین ربیعی
تاثیر تسهیلات آنلاین بررفتار خرید وتبلیغات دهان به دهان به واسطه رضایت مشتری آنلاین (مطالعه موردی: خریداران آنلاین از فروشگاه های طرف قرارداد بااداره پست شهرزنجان  445 1398/02/24    

13821046981002

1398/08/19

  ارشدفرهنمدیان 960018652 محمدجعفر تمیمی
بررسی ایجاد برنامه های وفاداری مشتریان با استفاده از سیستم پاداش_مطالعه ای در شرکت اینترنتی دیجی کالا وبامیلو)   446 1398/02/01    

13821046981004

1398/10/05

  محمددالمنپور 960028481 خلیل گروسی
بررسی ارتباط بین تسهیم اطلاعات ورفتارهای مشارکتی باکارکرد تجارت الکترونیک (مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو) 524 1398/02/01    

13821046981005

1398/10/01

  ابوالفضل مقدم 960098208 سیدمحمدامین گرمابی
 بررسی تعیین تاثیر حفظ حریم خصوصی و نمادهای اعتماد الکترونیکی از طریق اعتماد تعاملات شفاهی ترغیب به خرید وایجاد ذهنیت بر خرید مشتریان از طریق ابزارهای اجتماعی الترونیک بانکها  493 1398/02/01    

13821046981006

1398/10/26

  فرشته لطفی زاده 960113042 سمیرا محمدحسینی


 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی