.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

دستورالعمل اعطای کمک هزینه تحصیلی دانشجویی در رشته شهرسازی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان

دستورالعمل اعطای کمک هزینه تحصیلی دانشجویی در رشته شهرسازی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان

تاریخ: 1397/06/06 - 16:49


دستورالعمل اعطای کمک هزینه تحصیلی دانشجویی در رشته شهرسازی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان

 

ماده ۱ - هدف

با عنایت بر نیاز جامعه حرفه ای شهرسازی و در راستای تربیت نیروی متبحر و ماهر شهرساز در حوزه اجرایی و پژوهش و افزایش تجربه علمی و عملی دانشجویان درانجام فعالیتهای مرتبط با موضوع رشته و نیز تشویق داوطلبان تحصیل درمقاطع کارشناسی مهندسی شهرسازی وکارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری و طراحی شهری، گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اقدام به  تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارایه کمک هزینه تحصیلی به شرح ذیل نموده است:

 

ماده ۲ تعریف گرانت

منظور پرداخت بخشی و یا کل هزینه تحصیلی دانشجو است که با رعایت ضوابط این دستورالعمل انتخاب و از طرف یکی از اساتید با تامین منابع مالی شخصی و یا ازطرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می گردد.

 

ماده ۳ صلاحیت داوطلب گرانت

·         داشتن‌معدل در آخرین مقطع تحصیلی در دوره متوسطه ۱۸ و دوره کارشناسی ۱۷ باشد.

·         شرکت در مصاحبه علمی و اخذ تایید از اساتید گروه شهرسازی

·         تعهد انجام حداقل یک مقاله علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی در هر ترم

·         همکاری با یکی ازاساتید گروه در زمینه طرح های مطالعاتی، پژوهشی ویا اجرایی

·         تعهد به اتمام تحصیل درموعد مقرر و سنوات مجاز دانشگاهی

 

ماده ۴  نحوه پرداخت گرانت

·         دو نوع گرانت قابل انجام است که بسته به ویژگی های داوطلبان اعطا می شود

·         گرانت کامل شامل پرداخت شهریه ثابت و متغیر دانشجو در طول مدت تحصیل

·         گرانت نیمه کامل  پرداخت شهریه ثابت دانشجو در مدت تحصیل

 

ماده ۵ نحوه پرداخت

·         به ازای هریک ازداوطلبان یکی ازاساتید گروه تعهد پرداخت گرانت را در یکی از دو قالب مطرح شده اعلام می نماید که یا بصورت مستقیم ازمنابع درآمدی خود ویا با کمک از موسسات ونهادهای عام المنفعه اقدام به پرداخت هزینه های متقبل شده می نماید

 

ماده ۶ تعهدات داوطلب گرانت

·         انجام وظایف محوله ازطرف استاد مربوطه

·         کسب حداقل معدل ۱۷ در دوره تحصیل

·         اتمام تحصیل درموعد مقرر سنوات تحصیلی

·         تعهد کتبی به انجام موارد فوق الذکر درقالب تفاهنامه سه جانبه بین مدیرگروه، استاد و دانشجو

 

      داوطلبین محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و زمان شرکت در مصاحبه علمی به دفتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد مراجعه نمایند

 

..((  دانلود دستور العمل  ))..