.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

درج نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان

درج نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان مرتبط با دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1397/06/07 - 10:38


دانشجویان گرامی می توانند از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اعلام فرمایند. نظرات دانشجویان محترم می تواند بی نام و بدون درج مشخصات شخصی ارسال گردد. در صورتیکه  مشخصات شخصی و آدرس ایمیل یا شماره تلفن دانشجو به صورت اختیاری ثبت شده باشد، پاسخ و یا نتیجه  پیگیری های انجام شده در خصوص مطلب ارسال شده توسط دانشجو در صورت نیاز به ایشان اطلاع داده خواهد شد. پیام های ارسالی مستقیماً و فقط به آدرس ایمیل ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی وعلوم پایه دانشگاه آزاد زنجان  ارسال خواهند شد.