.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني-گرايش استراتژيک

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش استراتژيک

تاریخ: 1397/06/22 - 03:53


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی همترازی سطح مدیریت دانش سازمان با استفاده از برنامه ریزی فازی سه بعدی: مورد مطالعه شرکت چشمه سار 96161 1396/12/13    

13821220962001

1397/06/24

  هما درودی 950150644 حمیدرضا شاهسونی  
تجزیه و تحلیل استراتژی های مذاکره جهت حفاظت و توزیع مناسب محصولات بین خریداران و فروشندگان(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان زنجان) 96169 1397/02/30    

13821220971001

1397/07/16
 

  عباس قنبری 950023895 مجتبی باقری رباطی  
بررسی تاثیر ابعاد جهت گیری کارآفرینی  اجتماعی بر نوآوری اجتماعی: مطالعه ای در شرکت های دانش بنیان استان زنجان 9610 1396/10/25    

13821220962002

1397/06/27
 

احمد نقیلو جواد ناصریان 940246925 محسن خیبر شکن اصل  
تاثیر شیوه های توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در شرکت برق منطقه ای زنجان 96156 1396/11/25    

13821220962003

1397/06/30

  هما درودی 950220409 فریبا زرین آبادی  
بررسی تاثیر بازی گونه سازی بر تمایل به مشارکت مجدد و نگرش به برند( مطالعه موردی: باشگاه مشتریان بانک ملت استان تهران) 96156 1396/11/25    

13821220962004

1397/06/31

  هما درودی 950198366 شهین شیرافراد      
بررسی رابطه بین مدیریت موثر پروژه مدیریت سود و موفقیت پروژه :مطالعه ای در شرکت صایع غذایی اطلس 9627 1396/09/27         نبی اله محمدی 950054597 علی النقی نقی لو نیا  
تاثیر رهبری تحولگرا بر اجرای موفق سیستم های سازمانی با متغیرهای واسطه رضایت و سودمندی درک شده در شرکت ایران ترانسفو 96157 1396/11/26    

13821220971002

1397/10/05

  احمد نقیلو 950231506 پگاه قاسمیان اصل  
بررسي تاثير متقابل تمركز زدايي و مشاركت كاركنان و ظرفيت جذب بر نوآوري و عملكرد كسب و كار شركت 96157 1396/11/26         احمد نقيلو 950075602 الهام رحيمي  
ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر روي عملكرد سازمان( رضايت مشتري رضايت كاركنان عملكرد مالي)در كليه داروخانه هاي استان زنجان 96156 1396/11/25    

13821207971001

1397/09/29

  اشكان رحيم زاده 950291223 كمال صالح زاده  
بازاریابی سبزو جایگاه آن در رفتارخرید مصرف کنندگان و تصویر ذهنی مشتری 97175 1397/05/15    

13821220971003

1397/10/10

  دکتر رجائی 950303421 زیبا ملکی  
تا ثیر دسترسی به اطلاعات رقبا.مشتریان   استراتژیک وصنعت برتصیم گیری  96156 1396/11/25         احمد نقیلو  950234243 زیبا محمدی   
تا ثیر مدیریت پیچیدگی مدل های کسب وکاربرساختار سازمانی در واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط واقع در شهرک صنعتی شماره 1شهرزنجان  96156 1396/11/38    

13821207971010

1397/10/11

هما درودی  محمددالمن پور 950258487 مرتضی نصیری زرندی   
تاثیر شیوه های توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در شرکت برق منطقه ای زنجان 96156 1396/11/25    

13821220962003

1397/06/30

  هما درودی 950220409 فریبا زرین آبادی  
بررسی نقش رهبری تحول گرا بر اجرای موفق سیستم های اطلاعاتی سازمان(مورد مطالعه بانک تجارت استان زنجان) 96170 1397/03/30    

13821207971011

1397/10/13

  هما درودی 950017902 حمیدرضا قلی زاده  
بررسی تاثیر مولفه های نظام پیشنهادات برکارآفرینی درون سازمانی (مورد مطالعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استنان زنجان) 91444 1395/03/01    

13821215971020

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 920590126 فریبرز فضل خانی  
حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید:بررسی نقش دوگانه سازمان (مطالعه موردی:شرکتهای تولیدی داری سبد محصول استان زنجان) 9607 1396/07/15    

13821215971019

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 940083266 سعید یوسفی  
تاثیر سرمایه انسانی سرمایه ذی مشتری و سرمایه سازمانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجگری سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل کننده ی پیوندهای کسب و کار و نااطمینانی محیطی در شرکت های تولییدکننده مواد غذایی استان قزوین 96151 1396/09/30    

13821215971026

1397/10/27

  همادرودی 950134922 جواد علی  
مشکلات سرمایه گذاری با رویکرد منابع مالی داخلی و خارجی در ایران 14431 1396/02/16    

13821220971004

1397/10/24

  امیر نجفی 940304594 مرتضی شیری  
تاثير دسترسي به اطلاعات رقبا،مشتريان و صنعت بر تصميم گيري استراتژيك 96156 1396/11/25    

13821207971018

1397/10/30

  احمد نقيلو 950234243 زيبا محمدي  
طراحي مدل جهت انتخاب تفكر استراتژيك مطلوب براي مديران(مطالعه موردي:مديران ادارات شهرستان طارم) 9615 1396/11/26    

13821215971027

1397/10/30

  هما درودي 940096222 خسرو محمدي  
تاثير رهبري زهرآگين (قاتل خاموش سازمان)بر عملكرد سازماني با ميانجي گري بدبيني سازماني و استرس شغلي مطالعه موردي:شركت ملي سرب و روي ايران 1397 1397/06/01    

13821284971001

1397/11/01

  يداله رجائي 960096459 رضا مقدمي  

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی