.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني-گرايش استراتژيک

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش استراتژيک

تاریخ: 1397/06/22 - 06:17


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی همترازی سطح مدیریت دانش سازمان با استفاده از برنامه ریزی فازی سه بعدی: مورد مطالعه شرکت چشمه سار 96161 1396/12/13    

13821220962001

1397/06/24

  هما درودی 950150644 حمیدرضا شاهسونی  
تجزیه و تحلیل استراتژی های مذاکره جهت حفاظت و توزیع مناسب محصولات بین خریداران و فروشندگان(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان زنجان) 96169 1397/02/30    

13821220971001

1397/07/16
 

  عباس قنبری 950023895 مجتبی باقری رباطی  
بررسی تاثیر ابعاد جهت گیری کارآفرینی  اجتماعی بر نوآوری اجتماعی: مطالعه ای در شرکت های دانش بنیان استان زنجان 9610 1396/10/25    

13821220962002

1397/06/27
 

احمد نقیلو جواد ناصریان 940246925 محسن خیبر شکن اصل  
تاثیر شیوه های توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در شرکت برق منطقه ای زنجان 96156 1396/11/25    

13821220962003

1397/06/30

  هما درودی 950220409 فریبا زرین آبادی  
بررسی تاثیر بازی گونه سازی بر تمایل به مشارکت مجدد و نگرش به برند( مطالعه موردی: باشگاه مشتریان بانک ملت استان تهران) 96156 1396/11/25    

13821220962004

1397/06/31

  هما درودی 950198366 شهین شیرافراد      
بررسی رابطه بین مدیریت موثر پروژه مدیریت سود و موفقیت پروژه :مطالعه ای در شرکت صایع غذایی اطلس 9627 1396/09/27         نبی اله محمدی 950054597 علی النقی نقی لو نیا  
تاثیر رهبری تحولگرا بر اجرای موفق سیستم های سازمانی با متغیرهای واسطه رضایت و سودمندی درک شده در شرکت ایران ترانسفو 96157 1396/11/26         احمد نقیلو 950231506 پگاه قاسمیان اصل  
بررسي تاثير متقابل تمركز زدايي و مشاركت كاركنان و ظرفيت جذب بر نوآوري و عملكرد كسب و كار شركت 96157 1396/11/26         احمد نقيلو 950075602 الهام رحيمي  
ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر روي عملكرد سازمان( رضايت مشتري رضايت كاركنان عملكرد مالي)در كليه داروخانه هاي استان زنجان 96156 1396/11/25         اشكان رحيم زاده 950291223 كمال صالح زاده  
بازاریابی سبزو جایگاه آن در رفتارخرید مصرف کنندگان و تصویر ذهنی مشتری 97175 1397/05/15         دکتر رجائی 950303421 زیبا ملکی  
                     

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی