.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت بازرگاني-گرايش استراتژيک

ارشد مديريت بازرگاني - گرايش استراتژيک

تاریخ: 1397/06/22 - 05:47


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی همترازی سطح مدیریت دانش سازمان با استفاده از برنامه ریزی فازی سه بعدی: مورد مطالعه شرکت چشمه سار 96161 1396/12/13    

13821220962001

1397/06/24

  هما درودی 950150644 حمیدرضا شاهسونی  
تجزیه و تحلیل استراتژی های مذاکره جهت حفاظت و توزیع مناسب محصولات بین خریداران و فروشندگان(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان زنجان) 96169 1397/02/30    

13821220971001

1397/07/16
 

  عباس قنبری 950023895 مجتبی باقری رباطی  
بررسی تاثیر ابعاد جهت گیری کارآفرینی  اجتماعی بر نوآوری اجتماعی: مطالعه ای در شرکت های دانش بنیان استان زنجان 9610 1396/10/25    

13821220962002

1397/06/27
 

احمد نقیلو جواد ناصریان 940246925 محسن خیبر شکن اصل  
تاثیر شیوه های توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در شرکت برق منطقه ای زنجان 96156 1396/11/25    

13821220962003

1397/06/30

  هما درودی 950220409 فریبا زرین آبادی  
بررسی تاثیر بازی گونه سازی بر تمایل به مشارکت مجدد و نگرش به برند( مطالعه موردی: باشگاه مشتریان بانک ملت استان تهران) 96156 1396/11/25    

13821220962004

1397/06/31

  هما درودی 950198366 شهین شیرافراد      
بررسی رابطه بین مدیریت موثر پروژه مدیریت سود و موفقیت پروژه :مطالعه ای در شرکت صایع غذایی اطلس 9627 1396/09/27         نبی اله محمدی 950054597 علی النقی نقی لو نیا  
تاثیر رهبری تحولگرا بر اجرای موفق سیستم های سازمانی با متغیرهای واسطه رضایت و سودمندی درک شده در شرکت ایران ترانسفو 96157 1396/11/26    

13821220971002

1397/10/05

  احمد نقیلو 950231506 پگاه قاسمیان اصل  
بررسي تاثير متقابل تمركز زدايي و مشاركت كاركنان و ظرفيت جذب بر نوآوري و عملكرد كسب و كار شركت 96157 1396/11/26         احمد نقيلو 950075602 الهام رحيمي  
ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر روي عملكرد سازمان( رضايت مشتري رضايت كاركنان عملكرد مالي)در كليه داروخانه هاي استان زنجان 96156 1396/11/25    

13821207971001

1397/09/29

  اشكان رحيم زاده 950291223 كمال صالح زاده  
بازاریابی سبزو جایگاه آن در رفتارخرید مصرف کنندگان و تصویر ذهنی مشتری 97175 1397/05/15    

13821220971003

1397/10/10

  دکتر رجائی 950303421 زیبا ملکی  
تا ثیر دسترسی به اطلاعات رقبا.مشتریان   استراتژیک وصنعت برتصیم گیری  96156 1396/11/25         احمد نقیلو  950234243 زیبا محمدی   
تا ثیر مدیریت پیچیدگی مدل های کسب وکاربرساختار سازمانی در واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط واقع در شهرک صنعتی شماره 1شهرزنجان  96156 1396/11/38    

13821207971010

1397/10/11

هما درودی  محمددالمن پور 950258487 مرتضی نصیری زرندی   
تاثیر شیوه های توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در شرکت برق منطقه ای زنجان 96156 1396/11/25    

13821220962003

1397/06/30

  هما درودی 950220409 فریبا زرین آبادی  
بررسی نقش رهبری تحول گرا بر اجرای موفق سیستم های اطلاعاتی سازمان(مورد مطالعه بانک تجارت استان زنجان) 96170 1397/03/30    

13821207971011

1397/10/13

  هما درودی 950017902 حمیدرضا قلی زاده  
بررسی تاثیر مولفه های نظام پیشنهادات برکارآفرینی درون سازمانی (مورد مطالعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استنان زنجان) 91444 1395/03/01    

13821215971020

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 920590126 فریبرز فضل خانی  
حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید:بررسی نقش دوگانه سازمان (مطالعه موردی:شرکتهای تولیدی داری سبد محصول استان زنجان) 9607 1396/07/15    

13821215971019

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 940083266 سعید یوسفی  
تاثیر سرمایه انسانی سرمایه ذی مشتری و سرمایه سازمانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجگری سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل کننده ی پیوندهای کسب و کار و نااطمینانی محیطی در شرکت های تولییدکننده مواد غذایی استان قزوین 96151 1396/09/30    

13821215971026

1397/10/27

  همادرودی 950134922 جواد علی  
مشکلات سرمایه گذاری با رویکرد منابع مالی داخلی و خارجی در ایران 14431 1396/02/16    

13821220971004

1397/10/24

  امیر نجفی 940304594 مرتضی شیری  
تاثير دسترسي به اطلاعات رقبا،مشتريان و صنعت بر تصميم گيري استراتژيك 96156 1396/11/25    

13821207971018

1397/10/30

  احمد نقيلو 950234243 زيبا محمدي  
طراحي مدل جهت انتخاب تفكر استراتژيك مطلوب براي مديران(مطالعه موردي:مديران ادارات شهرستان طارم) 9615 1396/11/26    

13821215971027

1397/10/30

  هما درودي 940096222 خسرو محمدي  
تاثير رهبري زهرآگين (قاتل خاموش سازمان)بر عملكرد سازماني با ميانجي گري بدبيني سازماني و استرس شغلي مطالعه موردي:شركت ملي سرب و روي ايران 1397 1397/06/01    

13821284971001

1397/11/01

  يداله رجائي 960096459 رضا مقدمي  
بررسی تاثیر مدیریت منایع انسانی سبز بررفتار محیط دوستانه کارکنان وعملکرد زیست محیطی در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان 97823 1397/08/23     13821220972001   همادرودی 960019905 سولماز نوری  
تاثیر درک یکپارچگی رفتاری رهبر برندای کارکنان سازمان با توجه به نقش میانجی رفتارهای رهبری توانمند ساز (مورد مطالعه :سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ) 97823 1397/08/23    

138212209720002

1398/02/15

  هما درودی  960032053 شیدا محبی   
بررسی تا ثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار محیط دوستانه کارکنان وعملکرد زیست محیطی در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان  97823 1397/08/23    

13821220972001

1398/02/15

  هما درودی  960019905 سولماز نوری   
تاثیراستراتژی رقابتی ودارایی های مبتنی بربازار برعملکرد نوآوری محصول 96161 1396/12/13    

13821220972004

1398/02/18

  احمد نقیلو 950228794 سمیه نجفی  
تاثیر ساختار ایده آل بر عملکرد نوآوری وهزینه خرید با میانجیگری مهارت در خرید درشرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان 96161 1396/12/13    

13821220972005

1398/02/18

  احمد نقیلو 950141713 جواد تقی لو  
بررسی تاثیر تعارض وظایف فردی بر خلاقیت فردی از طریق متغییر های میانجی تعریف اطاعات شغلی وانعطاف تیمی (مطالعه موردی :سازمان صنعت .معدنو تجارت استان زنجان ) 4558 1397/11/23         نبی اله محمدی  960029065 سعید امانی   
بررسی عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری وتاثیر آن بر عملکرد سازمانی  558 1397/11/23    

13821220972006

1398/02/22

  نبی اله محمدی 960027678 محسن لشکری  
تاثیررهبری استبدادی بر       خلاقیت کارکنان با میانجی گری سکوت تدافعی وترس اداراک شده با تعدیلگری سرمایه روانشناختی  501 1397/09/20    

13821215972009

1398/02/25

  اشکان رحیم زاده 950505023 مهدی حیدری مهر  
بررسی تاثیر سبک های رهبری برتعهد شغلی بانقش میانجی توانمند سازی روان شناختی(مورد مطالعه: سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان) 97114 1397/10/25    

13821045972001

1398/03/12

  همادرودی 960027932 محمدمقدم  
 تاثیر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدیدبر عملکرد توسعه محصول با توجه به نقش میانجی نو اوری محصول و تعدلگری ظرفیت جذب (مورد مطالعه صنایع دستی استان زنجان) 96171 1397/04/23    

1382104597200

1398/04/03

  همادرودی 950095977 لیلا کلانتری  
بررسی تاثیر ارزیابی بودجه برعملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با تاکید بر نقش استراتزیهای نوآوری مطالعه در شرکت مینوی خرمدره 97823 1397/08/23    

13821220972007

1398/04/31

  احمدنقیلو 950122245 اسماعیل عظیم نیا  
تاثیر فشارهای خارجی ( قانونی) ومنابع ضعیف درونی(منابع درون سازمانی) برعملکرد زیست محیطی وشایستگی سازمان(مطالعه ای در شرکت های صنایع غذایی استان زنجان) 96172 1397/04/23    

13821045972003

1398/06/07

  نبی اله محمدی 950067404 ناهید بیات  
 بررسی عوامل موثر درنگهداشت کارکنان ( به عنوان مشتریان داخلی سازمان) دربین پرستاران بیمارستان ولی عصر (عج) استان زنجان  558 1397/11/23    

13821045972006

1398/03/23

  همادرودی 960112335 زهره حسینی  
بررسی تاثیر شایستگی های دانش تجربی فرآیند محور وزیر ساخت محور مشتری بر مدیریت دانش تجربه مشتری  97174 1397/06/12    

13821045972007

1398/06/26

  محمددالمنپور 950022550 مدیریت اجرایی  
 بررسی میزان تاثیر عوامل استرس زای شغلی بر فرسودگی و بهبود آن از طریق رویکردهای  کارآفرینانه  96151 1396/09/30    

13821215981001

1398/07/13

  امیر نجفی 940067406 جلیل محمدی  
 تاثیر توانایی مدیر بر نوآوری سازمانی اکتشافی وانتقاعی،مطالعه موردی در شرکت دنیای هوشمند تام  97174 1397/04/23    

13821045981001

1398/07/24

  حسین محمدی 950199587 میثم محمدی  
تاثیر امضای برند بر تحریک نگرش ووفاداری مشتریان هتل های شهرستان زنجان  558 1397/11/23    

13821045981003

1398/08/04

  عباس قنبری 960055486 شبنم اسدی  
 بررسی تاثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی همکاری حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه کارکنان سازمان کشاورزی زنجان)  558 1397/11/24    

13821045981006

1398/10/28

  نبی الله محمدی 960021420 مهدی محمودی  

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی