.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

فرم ها

فرم های آموزشی

تاریخ: 1397/07/10 - 05:31


- فرم معادل سازی دروس

 

- فرم ثبت نمره دروس پروژه

 

- فرم تشکیل کلاس های جبرانی (ویژه اساتید محترم)