.::. معاونت پژوهشی .::.

امور مسابقات

جهت اطلاع از مسابقات داخلی دانشگاه آزاد و جهت شرکت در مسابقات و دانلود فرمهای مربوطه به این صفحه مراجعه فرمایید.

تاریخ: 1397/10/06 - 02:42


- دانلود فرم جهت شرکت در مسابقات

- دانلود فرم شماره 1 جهت شرکت در مسابقات داخلی

- دانلود فرم شماره 2 جهت شرکت در مسابقات خارجی

- دانلود فرم شماره 3 جهت گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی

- دانلود فرم شماره 4 جهت گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجی

- دانلود فرم شماره 5 برگه داوری مسابقات

 

جهت اطلاع از لینک مسابقات خارج از دانشگاه لطفا کلیک نمایید.