.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

دبیرخانه دائمی مسابقات علمی دانشجویی - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

دبیرخانه دائمی مسابقات علمی دانشجویی

تاریخ: 1397/11/16 - 21:47


دبیرخانه دائمی مسابقات علمی دانشجویی - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تیم مسابقات بتن

تیم مسابقات سازه های ماکارونی

تیم مسابقات سازه های کاغذی

تیم مسابقات سازه های کنسروی

تیم مسابقات نجات تخم مرغ

تیم مسابقات ژئولیگ

تیم مسابقات ژئووال (دیوار خاک مسلح)

تیم مسابقات SimCity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیم مسابقات بتن


 

- اخبار                                                                        


تصویر مجوز شورای پژوهش واحد زنجان در خصوص شرکت در مسابقه سراسری دانشجویی بتن تهران دانشگاه امام حسین (ع) - گرایش ضد انفجار- استاد راهنما: دکتر حسین پروینی ثانی- شماره جلسه 258 مورخه 97.10.30

 

-  فراخوان و پوستر های مسابقات                                 - تصاویر                                                                         


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                                  

 

 

 

 

تیم مسابقات سازه های ماکارونی


- اخبار                                                                        
-  فراخوان و پوستر های مسابقات                                

 

 

 

- تصاویر                                                                       


تصاویر مسابقات سازه های ماکارونی برگزار شده در سال 1392 در واحد زنجان:


 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                                    

 
 

 

 

 

تیم مسابقات سازه های کاغذی


- اخبار                                                                        

 


 - مشاهده تصاویر و اخبار برگزاری این مسابقات در اسفند ماه 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

 


-  فراخوان و پوستر های مسابقات                               
- تصاویر                                                                       

 

 

 - مشاهده تصاویر و اخبار برگزاری این مسابقات در اسفند ماه 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                                 

 


 

 

 

 

تیم مسابقات سازه های کنسروی


- اخبار                                                                        -  فراخوان و پوستر های مسابقات                                


 


- تصاویر                                                                     

 

 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                               

 

 
 

 

 

 

 

تیم مسابقات نجات تخم مرغ


- اخبار                                                                          -  مشاهده اخبار مسابقات برگزار شده در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان در تاریخ 14 اسفند ماه 1397

 

 

 


-  فراخوان و پوستر های مسابقات                               


 

 پوستر برگزاری اولین دوره مسابقات منطقه ای نجات تخم مرغ (شبیه سازی امداد رسانی به مناطق حادثه دیده) در دانشگاه آزاد اسلامی - 20 اسفند ماه سال 1392

 
 


- تصاویر                                                                     

  


 


 

  -  مشاهده اخبار مسابقات برگزار شده در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان در تاریخ 14 اسفند ماه 1397

 

 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                               

 

 - قوانین و آئین نامه های مسابقات نجات تخم مرغ در دانشگاه آزاد زنجان

 

 

 

 

 

تیم مسابقات ژئولیگ


- اخبار                                                                        


 

 - حضور دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان در مسابقات ژئولیگ 98 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - (تنها تیم شرکت کننده از دانشگاه آزاد در این مسابقات)

 

 

تصاویر حضور دانشجویان گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد  زنجان در قالب 2 گروه مستقل دانشجویی در مسابقات کشوری ژئولیگ  به عنوان تنها نماینده دانشگاه آزاد در سال 1396 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدرین طوسی
-  فراخوان و پوستر های مسابقات                               

- تصاویر                                                                     

 


 

 

 

حضور دانشجویان گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد زنجان در مسابقات کشوری ژئولیگ 98 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان تنها تیم شرکت کننده از دانشگاه آزاد در این مسابقات

 

 

 


 

 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                               

 

 

 

 

 

 

تیم مسابقات ژئووال


- اخبار                                                                        

 

 - کسب مقام پنجم مسابقات ملی ژئووال در دانشگاه صنعتی شریف توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - اردیبهشت ماه 1398 . (مشاهده اخبار، تصاویر و تقدیر نامه)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------
اسامی تیم ژئووال دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (استاد راهنما و اعضای تیم):

* دکتر حمید علی الهی (استاد راهنما)

۱- سعید مجتبی زاده حسنلوئی (دانشجوی دکتری تخصصی عمران-ژئوتکنیک)
۲- امیرحسین اصلاحی (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-عمران)
۳- نرگس میناخانی (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-عمران)
۴- سید پویا سیدی (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-عمران)
پنجمین دوره‌ مسابقات ملی دیوار خاک مسلح (ژئووال/geowall)، به همت انجمن ژئوتکنیک ایران و میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت 1398 برگزار خواهد شد.
این مسابقات هر سال با میزبانی یکی از دانشگاه های کشور و توسط انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار می‌ شود و فرصتی است تا شرکت کنندگان در قالب گروه ‌های دانشجویی در یک مسابقه علمی- اجرایی رقابت کنند.
در این رویداد مسابقه دهندگان در طراحی و اجرای نمونه ‌ای از دیوارهای خاک مسلح در مقیاس کوچک به رقابت پرداخته و در ضمن، کاربرد مفاهیم تئوری را که در دانشگاه آموخته اند در عمل تجربه می کنند.
در این رقابت هر گروه با ساخت یک جعبه‌ چوبی با ابعاد مشخص، آن را با ماسه خاکریزی و متراکم کرده و با نوارهای کاغذی مسلح می‌ کند.
هدف آن است که گروه ‌ها دیوار خاک مسلح بهینه و پایداری را برای تحمل خاک محصور شده در جعبه ماسه و نیز بارهای سربار قائم و افقی و دینامیکی در نظر گرفته‌ شده، طراحی و اجرا کنند.
این دوره از مسابقات با آیین نامه جدید برگزار خواهد شد. دوره های پیشین به ترتیب در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی (دو دوره)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است.-  فراخوان و پوستر های مسابقات                               


 


- تصاویر                                                                     

 

 

 - ضوابط و آیین نامه های مسابقات                               

 

  

 

 

 

 

تیم مسابقات  SimCity- اخبار                                                                        

 

 -  فراخوان و پوستر های مسابقات                                
- تصاویر                                                                       
تصاویر برگزاری مسابقه SimCity در سال 1392
  

 

 


- ضوابط و آیین نامه های مسابقات                               

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved © Copyright - IAUZ