.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری اقتصاد

دکتری اقتصاد

تاریخ: 1398/02/19 - 16:40فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید.

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات وسرمایه انسانی بربهره وری صنایع  ومقایسه این دئ دردواستان زنجان وقزوین 1360 1397/10/15    

13820905972001

1398/02/19

یدالله رجایی

و

اشکان رحیم زاده

کامبیز هژبر کیانی 950461891 سیده الهام صدیقی
برآورد تابع تقاضای پول تعدیل شده با درنظر داشتن هزینه های مذهبی در اقتصاد ایران: رهیافت خود بازگشتی با وقفه های توزیعی غیر خطی(nardl) 1360 1397/10/15    

 

13820904972001

1398/02/19

یدالله رجایی 

و

اشکان رحیم زاده

کامبیز هزبر کیانی 950466275 محمودعیدی
مطالعه تطبیقی اثر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر متغیر های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اسلامی وغیر اسلامی 558 1397/11/01    

13820904972002

1398/02/25

اشکان رحیم زاده ومحمد دالمنپور یدالله رجایی 950332379 حسن طاهری
تدوین مدل بکارگیری بیمه تکافل ( بیمه اسلامی) در شرکتهای بیمه ای کشور براساس ترکیب ism-sem 558 1397/11/01    

13820904972003

1398/02/25

اشکان رحیم زاده و محمددالمنپور یدالله رجایی 950332319 کاظم امجدی
بررسی تاثیر تجارت الکترونیک وشاخص های کلان اقتصادی بر عملکرد بازار های مالی ( شواهدی از کشورهای منتخب در حال توسعه وتوسعه یافته 524 1398/04/30    

13820914972001

1398/05/16

احمدنقیلو اشکان رحیم زاده یدالله رجایی 950462820 مهدی هادی نژاد
                   


 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی