.::. حوزه معاونت سما .::.

معرفی مدارس سما

پیش دبستانی

تاریخ: 1398/04/02 - 21:45


مدارس سما زنجان در یک نگاه

v     مدارس سما واحد "زنجان" در سال 1372 تاسیس گردید.

تعداد مدارس

7 باب

تعداد کل دانش آموزان مدارس سما زنجان

1701 نفر

تعداد معلمان شاغل در مدارس سما

178 نفر

تعداد مقالات علمی چاپ شده در کنفرانس های بین المللی توسط دانش آموزان و مقام های کسب شده در جشنواره های پژوهشی از جمله جشنواره سینا و خوارزمی

23 عنوان

تعداد دستاورد های فرهنگی

10 عنوان

چاپ کتاب

چاپ یک جلد کتاب توسط دانش آموز سمایی آقای محمد سپهر شهریاری با عنوان "تابش های خورشیدی به سطح زمین و چگونگی نصب سلول های فوتو ولتائیک"