.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت کسب وکار

مدیریت کسب وکار مالی

تاریخ: 1398/04/10 - 08:58


 

 

فرم الف

 
 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
بررسی تاثیر ارتباطات،کنترل، افشاگری،هماهنگی مالی وتوسعه خط مشی های منابع انسانی روی عملکرد ونتایج مالی  97174 1397/06/17    

13821335972001

1398/04/10

  احمد نقی لو 960089943 ملیکا فرصادقی  
                     
                  .01  
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی