.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته مشورتی دانشجویی

کمیته مشورتی دانشجویی

تاریخ: 1399/10/28 - 15:03


 

 

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی

سرکار خانم دکتر معصومه شاکری معاون علوم پزشکی استان

اعضای کمیته مشورتی دانشجویی

اعظم روشندل         مدیر دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

طیبه صمدپور املشی      مسئول المپیاد و استعدادهای درخشان

امیرحسین جباری                             دبیر کمیته

مهسا حسنی                                    دبیر کمیته 

سیدالهام حسینی                        عضو کمیته

فاطمه محمدیارلو                  عضو کمیته

زهراسلیمی                     عضو کمیته

زینب حبیبی                      عضو کمیته

حدیث میناخانی                  عضو کمیته

مریم علی یاری                   عضو کمیته

مایده نجفی                 عضو کمیته

مهدی سهرابی               عضو کمیته

سمیرا احمدی               عضو کمیته

 

شرح وظایف کمیته آموزش پاسخگو

برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف

دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه

جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی دانشکده و انتقال آنها به دبیرخانه اتاق فکر دانشگاه

انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی

 تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور پیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی ودرمان

ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

برنامه ریزی هدفمند و اجرای آموزش های عمومی برای جامعه با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده  توسط اعضای هیأت علمی دانشکده

برقراری ارتباط با انجمن های مردم نهاد جهت افزایش آگاهی و نگرش جامعه درمورد سبک زندگی سالم

ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات

ارزشیابی عملکرد گروه های آموزشی در زمینه آموزش پاسخگو

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

    زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

 بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

اعضاء

1. مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد

2. نمایندگان دانشجویان  به انتخاب رئیس دانشکده

3. مشاور علمی اجرای کمیته مشورتی دانشجویی واحد

4. سرپرست دفتر استعدادهای درخشان واحد

 

شیوه نامه کمیته مشورتی دانشجویی

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداهای درخشان