.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته المپیاد و استعداد درخشان

استعدادهای درخشان

تاریخ: 1399/10/28 - 14:59


آپلود عکس

 

مسئول کمیته  استعدادهای درخشان و المپیاد

 سرکار خانم طیبه صمدپور املشی

 

 

 

 

 

شرح وظایف کمیته
 

عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری

معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی

شرکت در المپیاد های علمی در دانشکده

عضو گیری از میان دانشجویان فعال و علاقه مند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات

برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از دانشجویان با همکاری دفتر

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه