.::. معاونت پژوهشی .::.

مسئول امور انتشارات علمی

چاپ کتاب‌های اعضای هیات علمی دانشگاه- اخذ مجوز ارشاد- فیپا و شابک

تاریخ: 1398/08/11 - 02:51


لیلا دویران - مسئول انتشارات علمی

 

نام و نام خانوادگی: لیلا دویران 

شماره تماس:024-33114239

آدرس ایمیل:   ldaviran73@gmail.com