.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

اهداف مرکز

اهداف مرکز تحقیقات بیولوژی

تاریخ: 1398/11/10 - 02:00


1. انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای همسو با برنامه ها و نیازهای پژوهشی علمی و فناوری کشور
2. تامین نیروی انسانی متخصص جهت انجام تحقیقات و بهره برداری مناسب از نتایج آن ها
3. استفاده بهینه از امکانات در دسترس (مالی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات) براساس شرایط تدوین شده مرکز
4. تدوین و اجرای پروژه­ های تحقیقاتی بر اساس اولویت ­های کشور برای خلق و­ ترویج فناوری­ های نوین زیستی
5. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه علوم زیستی شامل کارگاهها و دوره ­های آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان
6. شناسایی منابع در چارچوب برنامه های ارتباط با صنعت
7. جوابگویی، اجرا و همکاری با طرح های درون و برون دانشگاهی
8. جوابگویی و اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای درون و برون دانشگاهی
9. همکاری و تعامل با سایر مراکز علمی کشور 
10.پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی به منظور توسعه تحقیقات