.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

مدیر گروه عمران

مدیر گروه عمران

تاریخ: 1392/09/20 - 19:57


مدیر گروه

دکتر حامد سرورام

 

مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي مهندسي عمران آب

آدرس ایمیل: hamed_sarveram@yahoo.com


آدرس صفحه اینترنتی دکتر حامد سرورام در وبسایت دانشگاهhttp://www.iauz.ac.ir/faculties/85909