مدیر گروه عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

مدیر گروه عمران

مدیر گروه عمران

تاریخ: 1392/09/20 - 01:17


مدیر گروه

دکتر حامد سرورام

مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي مهندسي عمران آب

آدرس ایمیل: hamed_sarveram@yahoo.com