.::. معاونت پژوهشی .::.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1399/05/06 - 22:25


  دکتر فرید اسماعیلی- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرید اسماعیلی

شماره تماس:024-33421001-7  

آدرس ایمیل: