.::. حوزه حراست .::.

شماره تماس حوزه حراست

.

تاریخ: 1399/05/08 - 03:33


 

کارشناس حراست مهندس فتحی: 33114309-024

حفاظت IT مهندس حسینی : 33114308-024

سامانه ثبت اعتراضات، انتقادات و پیشنهادات : http://37.152.161.75/Homepage/index.aspx

 

آدرس : زنجان- اراضی پایین کوه روبروی شماره گذاری نیروی انتظامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان سایت امام خمینی (ره) -

ساختمان سهروردی طبقه آخر -  صندوق پستی : 1335- فکس : 33473170-024