.::. معاونت پژوهشی .::.

سخنرانی‌ها و همایش‌ها

همایشها و سخنرانیها

تاریخ: 1392/09/16 - 05:13


 

همایش‌های علمی 

  فرم خام برگزاری همایش

 

سخنرانی علمی

1- فرم شناسنامه برگزاری سخنرانی

2- فرم برگزاری سخنرانی

 

جهت برگزاری سخنرانی تکمیل نمودن فرمهای ذیل و تحویل آنها به حوزه پژوهش الزامی می باشد . 

 

 

 

 

لیست سخنرانیهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 

جهت مشاهده کلیک نمائید.