.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

دانشکده علوم انسانی و هنر

دانشکده علوم انسانی و هنر

تاریخ: 1399/05/11 - 05:00


دانشکده علوم انسانی و هنر

اولین دانشکده مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و بزرگترین مرکز دانشگاهی علوم انسانی است که فعالیت خود را از سال 1378 آغاز کرده و هم اکنون با بهره مندی از فضای ساختمانی مجهز و مدرن در محیطی مصفا و گسترده در مجتمع امام خمینی (بولوار دانشجو)واقع است.

وجود 80 عضو هیأت علمی تمام وقت و دهها عضو حق التدریس که همگی از مدارج علمی بالا بر خور دارند ،داشتن 4000 دانشجو ،کتابخانه مجهز، سایت کامپیوتری ،آزمایشگاهها و سالن های ورزشی و مقاطع تحصیلی دکتری ،و کارشناسی ارشدو کارشناسی در همه رشته های اصلی علوم انسانی سبب شده که این دانشکده جامع ترین محیط آموزشی علوم اسانی در استان باشد.

  رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 دکتراصغرپرتوی      

بسمه تعالي

                     بيوگــرافي اجمالي (تک برگی)

 

  نام و نام خانوادگي: اصغر پرتوي         محل تولد: زنجان             تاريخ تولد:1346

 

   سوابق تحصيلي 

 

  سوابق اجرائي

  سوابق پژوهشي

 

{{{بخشی از اقدامات و موفقیتها در دوره ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان}}}

 

                                                       تلفن:02433114350