.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تاریخ: 1399/05/19 - 14:11


 

اطلاعات تماس حوزه معاونت

 

 

 

نام و نام خانودگي

مسئولیت

تلفن

فاکس

دکتر مهدی ساشورپور

 

 

ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه اول

معاون فرهنگی-دانشجویی

33114288

33470290

دکتر جواد ناصریان

 

 

ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

مدیر دانشجویی-ورزشی

33114287

33470296

محمد حسن احمدی

 

ضلع غربی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

رئيس اداره فرهنگي اجتماعي

33114286

33470290

سيده سیما حسيني

 

 

ضلع غربی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

کارشناس فرهنگي خواهران

33114286

---

لیلا او جاقی

 

 

ضلع غربی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

کارشناس فرهنگي خواهران

33114286

 

سيد رضا سيدحسيني

 

 

ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

کارشناس فرهنگي برادران

33114285

---

 

       
       

---

فاطمه عطايي

 

 

ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

مسئول امور دانشجويي

(نقل و انتفالات- کارت دانشجویی-  کار دانشجویی-  تخفیف شهریه)

33114283

33470296

 

     

 

رضا نوبخت

 

زنجان- میدان پروین اعتصامی- خوابگاه المهدی برادران

خوابگاه برادران

33774083

---

اکرم  امانلو

 

 

زنجان-  اراضی پایین کوه- فاز1- خوابگاه حضرت معصومه

خوابگاه خواهران

2-33465721

---

 

شبنم جولایی

 

 

زنجان-  اراضی پایین کوه- فاز1- خوابگاه حضرت معصومه

خوابگاه خواهران

2-33465721

---

فاطمه غلامي

 

 

زنجان-  اراضی پایین کوه- فاز1- خوابگاه حضرت معصومه

خوابگاه خواهران

2-33465721

---

غلامرضا الياسي

 

 

مجموعه ورزشی سایت امام دانشگاه

مسئول تربيت بدني

33114318

33470296

رضا آقاياري

 

 

مجموعه ورزشی سایت امام دانشگاه

کارشناس تربيت بدني برادران

33114317

---

 

     

 

سيده  فائزه احمدي

 

 

ضلع غربی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه دوم

کارشناس مرکز مشاوره

33114284

33470296

محمد حسين نباتي

 

 

ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه- طبقه اول

مسئول دفتر معاونت

33114288

33470290

جواد عبدي

 

 

ساختمان شهید سلیمانی دانشگاه- طبقه اول-سلف

سلف دانشجويي

33114351

---

1