.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

گروه مهندسی معماری و شهرسازی

رشته شهرسازی ، امروزه ، کمک شایانی به حل معضللات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند .

تاریخ: 1399/05/21 - 11:27


 

 


 

 

 

 

 

{ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }