.::. معاونت پژوهشی .::.

نظام پایش آزاد

سامانه پژوهشیار

تاریخ: 1399/05/26 - 22:37


  دکتر شراره تیموری- رئیس نظام پایش آزاد

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شراره تیموری

شماره تماس:024-33421001-7  

آدرس ایمیل: sht_id2000@yahoo.com