.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

آزمایشگاههای متالورژی

آزمایشگاههای متالورژی

تاریخ: 1392/09/20 - 17:55


لیست آزمایشگاههای تخصصی گروه متالورژی

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه میکروسکوپ نوری و کانی شناسی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه پیرو متالورژی

آزمایشگاه آنالیز مواد و آنالیز اشعه ایکس

آزمایشگاه خوردگی

کارگاه ریخته گری

کارگاه مدلسازی

آزمایشگاه هیدرو متالورژی