.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

گروه ارشد راه و ترابری

گروه ارشد راه و ترابری

تاریخ: 1392/09/20 - 17:51


معرفي رشته
مهندسی راه و ترابری در ارتباط با روش‌های روسازی و زیرسازی و طرح هندسی انواع راه و مباحث مربوط به راه‌آهن و فرودگاه می‌باشد. بنابراین علاوه بر طراحی کامل راه‌های ارتباطی ماشین‌رو طراحی باند فرودگاه، برج‌های مراقبت و همچنین طرح کامل راه‌آهن اعم از مشخصات فنی و هندسی آن مورد توجه این گرایش است.
 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]