.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی مهندسی معماری و شهرسازی

.

تاریخ: 1399/05/28 - 04:24


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی ساشورپور استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی شکوهی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهران فرامرزی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
نرگس کریمی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
عباس صفری مربی شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
زهره ترابی استادیار معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
میر موسی انیران مربی مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
هومن ثبوتی استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
  یاشار اصلانیان استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجید شهبازی استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
جعفر نیکومنش مربی مهندسی معماری کارشناسی ارشد صفحه شخصی
پروین حیدری مربی مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
آتوسا بیات مربی مهندسی معماری دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهران قنبری مطلق مربی مهندسی معماری کارشناسی ارشد صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }