.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی کامپیوتر

.

تاریخ: 1399/05/28 - 03:58


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
فرهاد قره باغی مربی یادگیری ماشین دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجتبی اعجمی استادیار اینترنت اشیا دکتری تخصصی صفحه شخصی
  ابراهیم فضلی مربی نرم افزار دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی افضلی استادیار مدیریت اطلاعات دکتری تخصصی صفحه شخصی
  علی خواصی استادیار شبکه های بی سیم دکتری تخصصی صفحه شخصی
ناصر مدیری استادیار امنیت شبکه و نرم افزار دکتری تخصصی صفحه شخصی
  عادل حساس ایرانی مربی پردازش تصویر دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  فرزانه کبودوند مربی داده کاوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمد تحقیقی شربیان استادیار امنیت محاسبات دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مهدی بازرگانی مربی سیستم های توسعه گر دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }