.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی برق و مهندسی پزشکی

.

تاریخ: 1399/05/28 - 02:06


تصویر  نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مجید مرادلو استادیار برق - قدرت
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دکتری تخصصی صفحه شخصی
پیمان نظریان استادیار برق - کنترل
برق - قدرت
دکتری تخصصی صفحه شخصی
  شیوا کریمی مربی برق - مخابرات دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی بیگدلی استادیار برق - قدرت دکتری تخصصی صفحه شخصی
سحر یزدانی استادیار برق - کنترل
برق - قدرت
دکتری تخصصی صفحه شخصی
  لیلا محمدی استادیار مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دکتری تخصصی صفحه شخصی
سید حمیدرضا موسوی مربی برق - الکترونیک دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }