.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی هنر و گرافیک

.

تاریخ: 1399/05/28 - 05:23


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
شراره تیموری مربی فسلفه هنر دکتری تخصصی صفحه شخصی
مسلم جاسمی مربی نقاشی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
نسرین جعفری مربی نقاشی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
  مینا سلیمی مربی نقاشی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }