.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

ارتباط با ارشد راه و ترابری

ارتباط با ما

تاریخ: 1392/09/20 - 17:50


مدیریت گروه : جناب آقای دکتر مهدی سجادی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

زنجان- خیابان معلم (اعتمادیه)- خیابان شهید منصوری- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان

کدپستی: 58145-45156

تلفن مستقیم دفتر دانشکده:  33460063-024

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]