.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی عمران

.

تاریخ: 1399/05/28 - 05:26


تصویر  نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
هومن اسحاق شربیانی مربی مهندسی عمران - آب دکتری تخصصی صفحه شخصی
حسین امینی مربی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد صفحه شخصی
قادر باقری مربی مهندسی عمران دکتری تخصصی صفحه شخصی
امیرحسین بهشتی مربی مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی پنجی استادیار مهندسي عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی
حسین پروینی ثانی استادیار مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محسن توفیقی مربی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد صفحه شخصی
محمدرضا حسنلو استادیار علوم و مهندسی آبخیز  دکتری تخصصی صفحه شخصی

وحید حسینی تودشکینی

استادیار زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) دکتری تخصصی صفحه شخصی
اصغر رسولی استادیار مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمد روحانی مربی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد صفحه شخصی
فریدون زینعلی مربی مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی سجادی استادیار مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری تخصصی صفحه شخصی
حامد سرورام استادیار مهندسی عمران - آب دکتری تخصصی صفحه شخصی
حمید شعبانزاده مربی مهندسی عمران سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمدرضا عطرچیان استادیار مهندسی عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی
داوود علی آبادی مربی مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
حمید علی الهی استادیار مهندسی عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی
زهرا مردانی استادیار زمين شناسي ساختماني دکتری تخصصی صفحه شخصی
یحیی نصیرا استادیار مهندسي عمران- سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
صمد نظری استادیار مهندسي عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی

محمد نکوفر

(بازنشسته)

مربی طراحی و ساختمان بتن کارشناسی ارشد صفحه شخصی
محمدحسین نوری قیداری استادیار مهندسی منابع آب-هیدرولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }