.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی گروه ریاضی فیزیک و آمار

.

تاریخ: 1399/05/28 - 04:21


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
 

محمد رضا حاتمی

(بازنشسته)

مربی ریاضی محض کارشناسی ارشد صفحه شخصی
مهدی اسدی دانشیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  غلامحسین امیر بستاقی مربی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
فریدون خادم مربی ریاضی کاربردی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علیرضا خالصی مربی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
علی شهنواز مربی آمار ریاضی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مرتضی بیات استادیار ریاضی کاربردی دکتری تخصصی صفحه شخصی
جواد ناصریان استادیار آمار زیستی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سید محمد آجدانی استادیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی افشار مربی ریاضی کاربردی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی فتحی استادیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  اصغر مددی استادیار ریاضی محض دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  زینب خدایی مربی ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
کمال احمدی استادیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  عذرا ناصریان مربی  ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  کمال انصاری مربی فيزيک نظري کارشناسی ارشد صفحه شخصی
  فرزانه سخا استادیار  فيزيک ماده چگال دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجید براتلو استادیار فیزیک ماده چگال دکتری تخصصی صفحه شخصی
  محسن دشتي مربی فیزیک اپتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
روح اله مرادحاصلی استادیار فیزیک اپتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
  کبری شمالیان مربی فیزیک دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }