.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی مکانیک

.

تاریخ: 1399/05/28 - 02:27


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
علیرضا انصاری استادیار مهندسي مكانيك - هوا فضا دکتری تخصصی صفحه شخصی
غلامرضا تطهيري استادیار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دکتری تخصصی صفحه شخصی
وحید منفرد دانشیار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (جامدات) دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی مهرآبادی استادیار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سحر صمصامی  مربی مهندسی مکانیک دانشجو دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }