.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی مواد و متالورژی

.

تاریخ: 1399/05/28 - 05:27


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی سلیمی مربی مهندسي پزشكي - بيومتريال دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  ملیحه زارعی استادیار مهندسی مواد متالورژی - مواد پیشرفته دکتری تخصصی صفحه شخصی
شیما نکیسا استادیار مهندسی مواد دکتری تخصصی صفحه شخصی
ناصر یوسفی استادیار مهندسي مواد دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }