.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی نقشه برداری

.

تاریخ: 1399/05/28 - 05:28


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
فرید اسماعیلی استادیار مهندسی نقشه برداری  دکتری تخصصی صفحه شخصی
وحید محبوب کنارسری استادیار مهندسی نقشه برداری دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }