.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

تاریخ: 1399/06/28 - 15:56


گروه برق و مهندسی پزشکی  |   گروه مهندسی معماری و شهرسازی   |      گروه هنر و گرافیک     |      گروه شیمی     |     گروه مهندسی عمران     |      گروه_ ریاضی فیزیک و آمار     |   

گروه مهندسی مواد و متالورژی    |    گروه مهندسی میکروبیولوژی و زیست_شناسی     |  گروه مهندسی مکانیک  |  گروه مهندسی کامپیوتر    |     گروه مهندسی صنایع     |   

  گروه مهندسی نقشه برداری

 

   گروه برق و مهندسی پزشکی   

تصویر  نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مجید مرادلو استادیار برق - قدرت
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دکتری تخصصی صفحه شخصی
پیمان نظریان استادیار برق - کنترل
برق - قدرت
دکتری تخصصی صفحه شخصی
  شیوا کریمی استادیار برق - مخابرات دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی بیگدلی استادیار برق - قدرت دکتری تخصصی صفحه شخصی
سحر یزدانی استادیار برق - کنترل
برق - قدرت
دکتری تخصصی صفحه شخصی
  لیلا محمدی استادیار مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دکتری تخصصی صفحه شخصی
سید حمیدرضا موسوی استادیار برق - الکترونیک دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

     گروه مهندسی معماری و شهرسازی    

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی ساشورپور استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی شکوهی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهران فرامرزی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
نرگس کریمی استادیار شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
عباس صفری مربی شهرسازی دکتری تخصصی صفحه شخصی
زهره ترابی استادیار معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
میر موسی انیران مربی مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
هومن ثبوتی استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
  یاشار اصلانیان استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجید شهبازی استادیار مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
جعفر نیکومنش مربی مهندسی معماری کارشناسی ارشد صفحه شخصی
پروین حیدری مربی مهندسی معماری دکتری تخصصی صفحه شخصی
آتوسا بیات مربی مهندسی معماری  دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهران قنبری مطلق مربی مهندسی معماری کارشناسی ارشد صفحه شخصی


 

 

    گروه هنر و گرافیک   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
شراره تیموری مربی فسلفه هنر دکتری تخصصی صفحه شخصی
مسلم جاسمی مربی نقاشی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
نسرین جعفری مربی نقاشی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
  مینا سلیمی استادیار نقاشی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

 

   گروه شیمی  

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
علیرضا کاظمی زاده استادیار  شيمي آلي دکتری تخصصی  صفحه شخصی
ناهید شجری استادیار شيمي آلي دکتری تخصصی  صفحه شخصی
فهیمه صباغی استادیار شیمی معدنی دکتری تخصصی  صفحه شخصی
لیلا دولتیاری استادیار  شيمي تجزيه دانشجوي دکتري  صفحه شخصی
سید محمد شعاعی استادیار شيمي فيزيک دکتری تخصصی  صفحه شخصی
پروانه پاکروان استادیار شیمی کاربردی دکتری تخصصی  صفحه شخصی
حوريه يحيايي استادیار شیمی فیزیک  دکتری تخصصی  صفحه شخصی
حسن حمیدی استادیار شیمی تجزیه دکتری تخصصی  صفحه شخصی
پروین اسکندری استادیار شیمی آلی دانشجوی دکتری تخصصی  صفحه شخصی
سمیه بزرگ زاده استادیار شیمی تجزیه دکتری تخصصی  صفحه شخصی

 

 

 

     گروه مهندسی عمران   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
هومن اسحاق شربیانی استادیار مهندسی عمران - آب دکتری تخصصی صفحه شخصی
حسین امینی مربی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد صفحه شخصی
قادر باقری مربی مهندسی عمران دکتری تخصصی صفحه شخصی
امیرحسین بهشتی مربی مهندسی عمران  دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی پنجی استادیار مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
حسین پروینی ثانی استادیار مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محسن توفیقی مربی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد صفحه شخصی
محمدرضا حسنلو استادیار علوم و مهندسی آبخیز  دکتری تخصصی صفحه شخصی

وحید حسینی تودشکی

استادیار زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) دکتری تخصصی صفحه شخصی
اصغر رسولی استادیار مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمد روحانی مربی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد صفحه شخصی
فریدون زینعلی مربی مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی سجادی استادیار مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری تخصصی صفحه شخصی
حامد سرورام استادیار مهندسی عمران - آب دکتری تخصصی صفحه شخصی
حمید شعبانزاده مربی مهندسی عمران سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمدرضا عطرچیان استادیار مهندسی عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی
داوود علی آبادی مربی مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
حمید علی الهی استادیار مهندسی عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی
زهرا مردانی استادیار زمين شناسي ساختماني دکتری تخصصی صفحه شخصی
یحیی نصیرا استادیار مهندسي عمران- سازه دکتری تخصصی صفحه شخصی
صمد نظری استادیار مهندسي عمران - ژئوتكنيك دکتری تخصصی صفحه شخصی

محمد نکوفر

(بازنشسته)

مربی طراحی و ساختمان بتن کارشناسی ارشد صفحه شخصی
محمدحسین نوری قیداری استادیار مهندسی منابع آب-هیدرولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

 

      گروه ریاضی فیزیک و آمار   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
  محمد رضا حاتمی مربی ریاضی محض کارشناسی ارشد صفحه شخصی
مهدی اسدی دانشیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  غلامحسین امیر بستاقی مربی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
فریدون خادم مربی ریاضی کاربردی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علیرضا خالصی مربی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد صفحه شخصی
علی شهنواز مربی آمار ریاضی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مرتضی بیات استادیار ریاضی کاربردی دکتری تخصصی صفحه شخصی
جواد ناصریان استادیار آمار زیستی  دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سید محمد آجدانی استادیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی افشار مربی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی فتحی استادیار ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  اصغر مددی استادیار ریاضی محض  دکتری تخصصی صفحه شخصی
  زینب خدایی مربی ریاضی محض دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
کمال احمدی استادیار ریاضی کاربردی  دکتری تخصصی صفحه شخصی
  عذرا ناصریان مربی  ریاضی محض دکتری تخصصی صفحه شخصی
  کمال انصاری مربی فيزيک نظري کارشناسی ارشد صفحه شخصی
  فرزانه سخا استادیار  فيزيک ماده چگال دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجید براتلو استادیار فیزیک ماده چگال دکتری تخصصی صفحه شخصی
  محسن دشتي مربی فیزیک اپتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
روح اله مرادحاصلی استادیار فیزیک اپتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
  کبری شمالیان مربی فیزیک دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

 

 

   گروه مهندسی مکانیک  

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
علیرضا انصاری استادیار مهندسي مكانيك - هوا فضا دکتری تخصصی صفحه شخصی
غلامرضا تطهيري استادیار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دکتری تخصصی صفحه شخصی
وحید منفرد دانشیار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (جامدات) دکتری تخصصی صفحه شخصی
علی مهرآبادی استادیار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سحر صمصامی  مربی مهندسی مکانیک دانشجو دکتری تخصصی صفحه شخصی


 

 

     گروه مهندسی مواد و متالورژی   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی سلیمی مربی مهندسي پزشكي - بيومتريال دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  ملیحه زارعی استادیار مهندسی مواد متالورژی - مواد پیشرفته دکتری تخصصی صفحه شخصی
شیما نکیسا استادیار مهندسی مواد دکتری تخصصی صفحه شخصی
ناصر یوسفی استادیار مهندسي مواد دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

       گروه مهندسی میکروبیولوژی و زیست شناسی    

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی رهنما دانشیار   فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصی صفحه شخصی
  شهرزاد نصیری سمنانی استادیار دکتری زیست شناسی گیاهی دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجتبی محمدی رکن آبادی استادیار  قارچ شناسی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  محمد رضا بیگدلی استادیار  فیزیولوژی پزشکی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  آرش اسدی راد استادیار میکروبیولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مجتبی صلوتی استادتمام فیزیک پزشکی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  رسول شکری مربی  میکروبیولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  پرستو رحیمی مربی بیولوژی دریا دکتری تخصصی صفحه شخصی
  رضا شاپوری استادیار باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی صفحه شخصی
نادر کاظمی استادیار  فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصی صفحه شخصی
معصومه اصل روستا استادیار  فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصی صفحه شخصی
زینب صحرائیان استادیار بیولوژی تکوین دکتری تخصصی صفحه شخصی
  آزاده توفیقی استادیار میکروبیولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی
رحیم امینی راستابی استادیار بیوشیمی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  محمد عراقی استادیار  ژنتیک دامی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  زهرا دیلمی استادیار بیولوژی سلولی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سینا میرزا احمدی استادیار  ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
ساناز مهمازی استادیار ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
  گلناز اسعدی تهرانی استادیار ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
محسن کلانتری استادیار بیولوژی سلولی و مولکولی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

 

    گروه مهندسی کامپیوتر   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
فرهاد قره باغی مربی یادگیری ماشین دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجتبی اعجمی استادیار اینترنت اشیا دکتری تخصصی صفحه شخصی
  ابراهیم فضلی مربی نرم افزار دکتری تخصصی صفحه شخصی
مهدی افضلی استادیار مدیریت اطلاعات دکتری تخصصی صفحه شخصی
  علی خواصی استادیار شبکه های بی سیم دکتری تخصصی صفحه شخصی
  ناصر مدیری استادیار امنیت شبکه و نرم افزار دکتری تخصصی صفحه شخصی
  عادل حساس ایرانی مربی پردازش تصویر دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  فرزانه کبودوند مربی داده کاوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
محمد تحقیقی شربیان استادیار امنیت محاسبات دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مهدی بازرگانی مربی سیستم های توسعه گر دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

    گروه مهندسی صنایع    

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
  محمدحسن عبدالهی مربی مهندسي پزشكي - بيومتريال دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
امین میرزاپور استادیار سیستم های اطلاعاتی مدیریت کارشناسی ارشد صفحه شخصی
کامران یگانگی مربی مدیریت تکنولوژی در کلاس خوشه های صنعتی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مهرنوش طاهرخانی استادیار مهندسی صنایع دکتری تخصصی صفحه شخصی
امیر نجفی دانشیار مهندسي صنایع دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 

    گروه مهندسی نقشه برداری   

 

تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
فرید اسماعیلی استادیار مهندسی نقشه برداری  دکتری تخصصی صفحه شخصی
وحید محبوب کنارسری استادیار مهندسی نقشه برداری دکتری تخصصی صفحه شخصی


 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }