.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

اطلاعات تماس با مدیران گروه

اطلاعات تماس با مدیران گروه

تاریخ: 1399/05/31 - 14:43


 


اطلاعات تماس با مدیران گروه

ردیف تصویر نام مدیر محترم گروه نام گروه آموزشی شماره تلفن اتاق و موبایل  آدرس ایمیل صفحه معرفی رشته
1 آقای دکتر مجید مرادلو گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی 024-33114362
0912-700-9912
majidmoradlo@yahoo.com معرفی مهندسی برق و مهندسی پزشکی
2 خانم دکتر زهره ترابی گروه مهندسی معماری و شهرسازی 0912-641-4146 zohretoraby@yahoo.com معرفی مهندسی معماری و شهرسازی
3 خانم نسرین جعفری گروه هنر و گرافیک 0912-743-2955 nasrinjfr103@gmail.com معرفی هنر و گرافیک
4 خانم دکتر حوریه یحیائی گروه شیمی 0912-711-3324 hooriye_yahyaei@yahoo.com معرفی شیمی
5 آقای دکتر محمدحسن نوری قیداری گروه مهندسی عمران 0912-745-1149 noorigheidari@gmail.com معرفی مهندسی عمران
6 آقای دکتر کمال احمدی گروه ریاضی فیزیک و آمار 024-33114261
0912-772-7364
kamal.ahmadi.math@gmail.com معرفی ریاضی فیزیک و آمار
7 آقای دکتر رحیم امینی راستابی گروه میکروبیولوژی و زیست شناسی

024-33114362

0993-368-2873

Rahimamini84@gmail.com معرفی میکروبیولوژی و زیست شناسی
8 آقای دکتر مجتبی اعجمی گروه مهندسی کامپیوتر 0912-341-2431 aajami@iauz.ac.ir معرفی مهندسی کامپیوتر
9 آقای دکتر فرید اسماعیلی گروه مهندسی نقشه برداری 024-33114251
0912-342-1090

farid_63@yahoo.com

faridesm@iauz.ac.ir

معرفی مهندسی نقشه برداری
10 آقای دکتر محمدحسن عبدالهی گروه مهندسی صنایع، مکانیک و متالورژی 0912-141-7005 mhabdollahi@yahoo.com معرفی مهندسی صنایع
معرفی مهندسی مکانیک
معرفی مهندسی متالورژی

 

[ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده]