.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

امور نقلیه

امور مربوط به جابجایی

تاریخ: 1399/05/29 - 07:00


نقلیه :

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساخت های جوامع بشری امروزی به شمار می رود که به منظور رفع نیازهای اجتماعی  و اقتصادی ایجاد شده است. انواع سیستم های حمل و نقل باید شرایطی از قبیل ایمنی و راحتی برای کارکنان فراهم نمایند. همچنین نیاز است بکارگیری سیستم های مختلف از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد. از طرفی سیستم حمل و نقل در مجموعه مورد نظر باید در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و در حوزه مسؤولیت خویش به نحو مناسبی انجام وظیفه نماید، تا کارایی کل سیستم بهینه گردد.

بدین ترتیب هدف از برنامه‌ریزی حمل و نقل ایجاد سیستم حمل و نقلی است که بتواند حرکت انسان را با ایمنی کافی و بطور اقتصادی فراهم سازد

 

 

هدف:

۱-برنامه ریزی در جهت ایاب و ذهاب دانشجویان

۲-گزارش خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل

۳-ارتقای وضعیت عملکرد اداره نقلیه از طریق سامانه های هوشمند و رانندگان متخصص و با تجربه

۴-

۵-

۶-برنامه ریزی و استمرار خدمات در شرایط مختلف و خصوصا در  زمان بحران

 

 

شرح وظایف:

۱)تهیه و تنظیم بانک آمار خودروهای واحدهای واحد

2)هماهنگی برای برگزاری کلاسهای صمن خدمت برای رانندگان در جهت پیشرفت دانش و اطلاعات مرتبط

3)انجام بازدیدهای دوره ای و نظارت بر امور خودروهای کلیه واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس چک لیست و شاخص های موجود و ارائه راهکار در جهت اصلاح فرایندها

4)حف خودروهای مازاد و اسقاطی بر اساس شاخص های سازمان مرکزی

5)پیگیری اخذ مجوز خرید یا فروش یا خودروها

6)تنظیم برنامه کشیک رانندگان ستادی در ساعات غیر اداری و برنامه ریزی و نظارت در جهت اعزام رانندگان به ماموریت‌های اداری

7)ارائه خدمات سرویس دهی در طول سمینارها و آزمون های برگزار شده در دانشگاه

8)نظارت برانجام خرید بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروهای دانشگاه

9)نظارت بر رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی رانندگان خودروهای واحد

10)تنظیم گزارش حادثه و اشکالات فنی خاص خودروها و هماهنگی و اعزام به تعمیرگاه‌های مجاز

11)کاهش هزینه های مصرفی حمل و نقل از طریق برآورد متمرکز نیازها

12)بهبود روشها و ارتقای کیفیت خدمات

13)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبردهای آن با هماهنگی مقام مافوق

14)سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی و پیش بینی نشده

15)نظارت بر امور مربوط به دریافت کارت سوخت، معاینه فنی ، اخذ عدم خلافی، پرداخت عوارض و ... خودروها