.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

مدیر گروه شیمی

.

تاریخ: 1399/05/31 - 05:15


مدیریت گروه شیمی

 

دکتر حوریه یحیایی  

استادیار گروه شیمی

 

صفحه شخصی مدیر گروه شیمی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

{ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }