مدیر گروه ارشد خاک و پی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

مدیر گروه ارشد خاک و پی

مدیر گروه ارشد خاک و پی

تاریخ: 1392/09/20 - 17:50


مدیر گروه ارشد عمران-خاک وپی

 

مدیر گروه: دکتر حمید شعبانزاده

مدرک تحصیلی: دکتری

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]