.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

کمسیون ماده 1 فرهنگی

کمسیون ماده 1 فرهنگی

تاریخ: 1399/06/01 - 04:37


کمیسیون ماده یک ارتقا اساتید به منظور بررسی فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی جهت ارتقا و تبدیل وضعیت به صورت مستمر برگزار می گردد.

اعضا کمیسیون ماده یک ارتقا اساتید:

۱. رئیس دانشگاه(رئیس کمیسیون)
۲. معاون فرهنگی و اجتماعی( دبیر کمیسیون)
۳. معاون آموزشی
۴. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
۵. یکی از اعضا هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری با تایید رئیس دانشگاه