.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم شیمی

.

تاریخ: 1399/06/04 - 04:25


    شیمی    

 

     چارت و ترم بندی شیمی     

ترم بندی کارشناسی شیمی 

     چارت و ترم بندی شیمی دارویی    

سرفصل ارشد شیمی دارویی

     چارت و ترم بندی شیمی کاربردی     

شیمی کاربردی

کارشناسی شیمی کابردی  

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }